Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 19

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 19, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 9. mai
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende har frukostmøte med International Growth Centre. Stad: Hotel Continental, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.00: Utanriksministeren er saman med forsvarsministeren og EØS/EU-ministeren vert for ein middag for utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 10. og onsdag 11. mai
Utanriksminister Brende deltek på høgnivåmøte i FN om fred og tryggleik. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Torsdag 12. mai
Utanriksminister Brende reiser til Canada for politiske samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Ottawa, Canada

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Fredag 13. mai
Utanriksminister Brende deltek når statsministeren og dei nordiske kollegaene hennar møter USA sin president Obama i Det kvite hus. Stad: Washington DC, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statsråd Elisabeth Aspaker

Måndag 9. mai
Kl. 16.00: Statsråd Aspaker er æresgjest under ei mottaking på Europa-dagen, i regi av EU sin delegasjon til Noreg. Stad: Sjømannsforeininga, Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Kl. 19.00: EØS/EU-ministeren er saman med utanriksministeren og forsvarsministeren vert for ein middag for utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Stad: Parkveien 45, Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Statssekretær Tore Hattrem

Tysdag 10. mai
Kl. 15.00: Statssekretær Tore Hattrem møter generalsekretær Christophe Deloire i Reporterar utan grenser. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 13. mai
Statssekretær Tore Hattrem reiser til Moskva for årlege, bilaterale konsultasjonar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Moskva, Russland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 10. mai
Kl. 08.30: Statssekretær Tone Skogen deltek på eit frukostseminar om Vietnam. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.00: Statssekretær Tone Skogen møter Plan Norge om Tanzania. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på Norad Policy Forum. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 11. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Tone Skogen møter Etiopia sin utdanningsminister, Shiferaw Shigutie. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 12. mai
Kl. 19.00: Statssekretær Tone Skogen er vert for ein middag for Etiopia sin utdanningsminister, Shiferaw Shigutie. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 13. mai
Kl. 14.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på møte om Tisa i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 9. mai
Statssekretær Elsbeth Tronstad vitjar Polen. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Warszawa

Pressekontakt: Pressevakta, UD 23 95 00 02