Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 25

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 25, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 21. juni
Kl. 08.00: Utanriksministeren held ei innleiing om utviklingspolitikk på frukostmøte hos Civita. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Christiania Café, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 12.00: Utanriksministeren deltek saman med statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen på lanseringa av ein FN-rapport om bærekraftsmåla. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Norad, Oslo.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 15.00: Utanriksministeren møter FNs høgkommissær for menneskerettar, Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 16.15: Utanriksministeren deltek ved opninga av Verdskongressen mot dødsstraff. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Oslo, Den norske opera  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 20.30: Utanriksministeren møter den franske utanriksministeren Jean-Marc Ayrault. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Den norske opera, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Onsdag 22. juni 
Kl. 18.00: Utanriksministeren møter Sri Lanka sin utanriksminister Mangala Samaraweera. Stad: Parkveien 45, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Torsdag 23. juni
Utanriksministeren deltek ved 25-årsjubileet for kongeparet. Stad: Trondheim  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Fredag 24. juni
Kl. 08.00: Utanriksministeren deltek saman med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på eit ope møte om aktuelle Nato-spørsmål fram mot toppmøtet i juli. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Litteraturhuset, Oslo   

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Elisabeth Aspaker

Onsdag 22. juni
Kl. 12.00: Statsråd Aspaker er invitert til markeringa av 240-årsjubileet for USA sitt sjølvstende. Stad: Residensen til den amerikanske ambassadøren i Oslo

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Torsdag 23. juni
Kl. 14.30: Statsråd Aspaker deltek i feiringa av kongeparet. Stad: Trondheim.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Fredag 24. juni
Kl. 09.30: Statsråd Aspaker møter representantar for europeiske LHBT- og menneskerettsorganisasjonar. Stad: UD.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 20. juni
Kl. 11.30: Statssekretær Hattrem møter forkjemparar for seksuelle minoritetar sine rettar i samband med Oslo Pride. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 12.00: Statssekretær Hattrem møter Frank Rose, Assistant Secretary, ansvarleg for nedrustningsspørsmål i US State Department. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 14.00: Statssekretær Hattrem møter forskarar frå forskingsprosjektet «The New Middle East» («NewMe») ved Universitetet i Oslo og Prio. Stad:  UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Tysdag 21. juni
Kl. 12.00: Statssekretær Hattrem møter Ignacio Ybañez statssekretær i det spansk utanriksdepartementet. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 14.00: Statssekretær Hattrem held ei innleiing på Norsar si 20-årsmarkering av Prøvestansavtalen. Stad: Norsar, Kjeller  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 19.30: Statssekretær Hattrem deltek på opningsseremonien i samband med Verdskongressen mot dødsstraff. Stad: Oslo, Den norske opera.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Onsdag 22. juni
Kl. 08.30: Statssekretær Hattrem møter Della Vedova, statssekretær i det italiensk utanriksdepartementet. Stad: Oslo.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 10.15: Statssekretær Hattrem møter Stavros Lambrinidis, EU Special Representative for Human Rights. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 11.00: Statssekretær Hattrem møter Michael Link, direktøren for OSSE sitt kontor for demokratiske institusjonar og menneskerettar (ODIHR). Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Kl. 16.00: Statssekretær Hattrem deltek på eit ministermøte om FN70-agendaen. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Torsdag 23. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Hattrem møter Sri Lanka sin utanriksminister. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 18.00: Statssekretær Hattrem deltek på avslutningsseremonien i samband med Verdskongressen mot dødsstraff. Stad: Oslo Rådhus  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 21. juni
Kl. 14.30: Statssekretær Tone Skogen møter SOS barnebyar og deira partnarar frå Colombia. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Onsdag 22. juni
Kl. 09.00: Statssekretær Skogen deltek på NHO si lansering av strategiske partnarskap med næringslivet. Stad: NHO, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.00: Statssekretær Skogen møter Initiativ for etisk handel. Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Fredag 24. juni
Kl. 11.30: Statssekretær Skogen møter Trademark East Africa. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.