Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 35

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 35, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 29. august
Kl. 10.15: Utanriksminister Brende møter styreleiar Fredrik Reinfeldt i Eiti (Extractive Industries Transparency Initiative). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.00: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for utanriksministeren i Litauen, Linas Antanas Linkevičius. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.30: Utanriksminister Brende møter Mark Dybul, leiar av Det globale fondet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende møter ein delegasjon frå den amerikanske kongressen. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 30. - onsdag 31. august
Utanriksminister Brende deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 1. september
Utanriksminister Brende deltek på ministermøte i OSSE. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Potsdam, Tyskland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 2. september
Kl. 14.00: Utanriksminister Brende deltek på lanseringa av handlingsplanen for kvinner sine rettar. Stad: Norad sitt informasjonssenter, Oslo

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984.

Laurdag 3. september
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for utanriksministeren i Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Søndag 4. september
Kl. 19.00: Utanriksministeren møter Tyskland sin utanriksminister Frank-Walter Steinmeier. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Parkveien, Oslo

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Måndag 29. august
Kl. 10.00: EØS- og EU-ministeren møter Foreningen Norden. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71250

Tysdag 30. - onsdag 31. august
EØS- og EU-ministeren deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 30. august
Kl. 17.00: Statssekretær Skogen deltek på seminaret «Kvinner og utvikling», i regi av Partnership for Change, i samarbeid med Fredskorpset. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 31. august
Kl. 10.30: Statssekretær Skogen møter generalsekretæren i International Energy Forum, Dr. Xiansheng Sun. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 2. september
Kl. 09.30: Statssekretær Skogen møter BfP (Business for Peace). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 29. august
Kl. 12.30: Statssekretær Laila Bokhari møter leiar av Det globale fondet, Mark Dybul. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 2. september
Kl. 10.00: Statssekretær Bokhari held opningsinlegg på poliokonferansen i regi av Universitetet i Oslo og The Graduate Institute. Stad: Tøyen hovedgård, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen