Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 36

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 36, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 6. september
Utanriksminister Brende reiser til Finland i samband med DD.MM. Kongen og Dronninga si statsvitjing. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Helsingfors og Uleåborg

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 7. september
Utanriksminister Brende deltek på møte i Europarådet. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Strasbourg, Frankrike

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769.

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Tysdag 6. september
EØS- og EU-ministeren deltek på møte i Nordisk ministerråd. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: København

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 5. september
Kl. 09.00: Statssekretær Tore Hattrem held innlegg på ein konferanse om vern for minoritetar. Stad: HL-senteret på Bygdøy, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 6. september
Kl. 11.00: Statssekretær Tore Hattrem møter Syed Tariq Fatemi, viseutanriksminister i Pakistan. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Statssekretær Tore Hattrem møter Frank A. Rose, Assistant Secretary for Arms Control, Verification and Compliance i det amerikanske utanriksdepartementet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl.15.30: Statssekretær Hattrem møter Ann Linde, EU- og handelsminister i Sverige, saman med statssekretær Tronstad. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 7. september
Kl. 14.30: Statssekretær Tore Hattrem møter sivilsamfunnsorganisasjonar i samband med førebuingane til neste møte i norsk-russisk atomkommisjon. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 6. september
Kl. 10.00: Statssekretær Tone Skogen møter sivilsamfunnsorganisasjonar i samband med førebuingane til FN si generalforsamling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 7. september
Kl. 10.00: Statssekretær Tone Skogen møter ein parlamentarikardelegasjon frå Indonesia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 11.00: Statssekretær Tone Skogen møter Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 8. september
Kl. 11.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på lanseringa av eit nytt program for yrkes- og fagutdanning. Stad: Infosenteret Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 5. september
Kl. 12.30: Statssekretær Laila Bokhari møter samarbeidsorganet for kvinner, fred og tryggleik. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 6. september
Kl. 15.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Syed Tariq Fatemi, viseutanriksminister i Pakistan. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 7. september
Kl. 10.30: Statssekretær Laila Bokhari møter Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Tysdag 6. september
Kl.15.30: Statssekretær Tronstad møter Ann Linde, EU- og handelsminister i Sverige, saman med statssekretær Tore Hattrem. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Til toppen