Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 37

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 37, 2016

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 13. september
Kl. 14.30: Utanriksminister Brende held årets Arena-forelesing på Blindern med tittelen "Frihet og ansvar i Europa". Sjå Arena sine nettsider» . Stad: Blindern, Universitetet i Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 17.00: Utanriksminister Brende møter Indonesia sin minister for statseide selskap, Rini Soemarno. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende møter presidenten i Den asiatiske investeringsbanken (AIIB) Jin Liqun. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 14. – fredag 16. september
Utanriksminister Brende reiser til Washington for å delta på «Our Ocean»-konferansen og ha bilaterale samtalar. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Washington DC, USA

Pressekontakt: Marte L. Kopstad, 995 22 026.

Fredag 16. – fredag 23. september
Utanriksminister Brende reiser til New York for å delta på FN si 71. generalforsamling. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: New York

Pressekontakt: Marte L. Kopstad, mobil 995 22 06 (til 20. september), Astrid Sehl, mobil 922 84 752 (frå 20. september)

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Tysdag 13. september
Kl. 13.00: EØS- og EU-ministeren deltek på Agenda Nord-Norge sitt arrangement om brexit. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. september
Kl. 09.00: EØS- og EU-ministeren held opningstalen på generalforsamlinga til Det europeiske ungdomsparlamentet. Stad: Elvebakken skule, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 12. – onsdag 14. september
Statssekretær Tore Hattrem deltek på møte i den norsk-russisk atomkommisjonen. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: St. Petersburg, Russland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 13. september
Kl. 09.00: Statssekretær Tone Skogen held eit innlegg på Forsvarets høgskule om norske utanrikspolitiske prioriteringar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.30: Statssekretær Tone Skogen møter Vietnam sin viseminister for kultur, sport og turisme, Le Khanh Hai. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 17.00: Statssekretær Tone Skogen held ein tale på eit arrangement i samband med Vietnam sin nasjonaldag og 45-årsjubileum for diplomatiske samband mellom Noreg og Vietnam. Stad: Gamle Logen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.30: Statssekretær Tone Skogen møter presidenten i Den asiatiske investeringsbanken (AIIB) Jin Liqun. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. – laurdag 17. september
Statssekretær Tone Skogen deltek på Det globale fondet sin påfyllingskonferanse. Stad: Montreal, Canada

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 18. – fredag 23. september
Statssekretær Tone Skogen deltek på FN si 71. generalforsamling. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Marte L. Kopstad, mobil 995 22 06 (til 20. september), Astrid Sehl, mobil 922 84 752 (frå 20. september)

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 12. september
Kl. 13.00: Statssekretær Laila Bokhari møter den chilenske viseforsvarsministeren Marcos Robledo. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 14. september
Kl. 14.00: Statssekretær Laila Bokhari møter nettverket for kvinnelege fredsmeklarar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. september
Kl. 13.00: Statssekretær Laila Bokhari deltek på eit dialogmøte om radikalisering i regi av tenketanken Minotenk. Stad: Mehfel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. september
Kl. 13.00: Statssekretær Laila Bokhari møter grunnleggjaren av NGOen Mobaderoon - Active Citizens in Syria, Abir Haj Ibrahim. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Torsdag 15. september
Statssekretær Tronstad deltek på arrangementet "Eilerts Salong" om brexit i regi av Universitetet i Agder (UiA). Statssekretæren innleiar om norske styresmakter, brexit og konsekvensane for Noreg. Tronstad møter også studentorganisasjonen ved UiA. Stad: Kristiansand

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen