Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 40

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 40, 2016.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 3. oktober
Kl. 12.30: Utanriksministeren deltek på Stortingets høgtidlege opning. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 4. - onsdag 5.  oktober
Utanriksministeren deltek på ein konferanse om Afghanistan. Sjå eigen presseinformasjon. Sted: Brussel

Pressekontakt: Marte L. Kopstad, 995 22 026.

Torsdag 6. oktober
Kl. 10.00: Utanriksministeren er til stades under finansministeren si framleggjing av statsbudsjettet (finanstalen). Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 6. - laurdag 8. oktober
Utanriksministeren deltek på Verdsbanken sitt årsmøte. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Washington DC

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Måndag 3. oktober
Kl. 12.30: EØS- og EU-ministeren deltek på Stortingets høgtidlege opning. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 4. oktober
EØS- og EU-ministeren deltek under trontaledebatten. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 5. oktober
EØS- og EU-ministeren deltek under trontaledebatten. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 6. oktober
EØS- og EU-ministeren er til stades under finansministeren si framleggjing av statsbudsjettet (finanstalen). Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 3. - tysdag 4. oktober
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på den 67. sesjonen av UNHCR sin eksekutivkomité (ExCom). Stad: Genève

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 3. - tysdag 4. oktober

Statssekretær Tone Skogen vitjar Nigeria. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Lagos, Nigeria

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Søndag 2. - onsdag 5. oktober
Statssekretær Tronstad deltek på Det konservative partiet sin kongress i England. Stad: Birmingham.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen