Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 41

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i  veke 41, 2016,.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 10. oktober
Kl. 20.00: Utanriksminister Brende deltek på ein middag i høve statsvitjinga frå Singapore. Stad: Det Kgl. Slott, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 11. oktober
Kl. 12.15: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for Alpha Barry, utanriksministeren i Burkina Faso. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Utanriksminister Brende deltek på opninga av «High-Level Seminar on gender and inclusive mediation processes». Stad: Hotel Soria Moria, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 12. oktober
Kl. 12.30: Utanriksminister Brende held eit innlegg på COP22-kickoff (Bellona). Stad: Restaurant Marrakech, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Brende møter Thabo Mbeki. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende er vert for ei mottaking i samband med Nordic African Business Summit. Stad: Radisson Blu, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. oktober
Kl. 08.50: Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på Nordic African Business Summit. Stad: Radisson Blu, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Utanriksminister Brende møter Kai Mykkänen, finsk minister for handel og utvikling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Utanriksminister Brende held ei helsingstale i samband med markeringa av 70-årsjubileet til FN-sambandet. Stad: Nobels fredssenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 14. oktober
Kl. 15.00: Utanriksminister Brende møter Pierre Krahenbuhl, leiar for FN sin hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten (UNRWA). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Måndag 10. – tirsdag 11. oktober
EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker vitjar Brussel for å delta på RegioNor-seminaret, saman med dei norske regionkontora i Brussel. Statsråden skal også halde fleire innlegg på EU-arrangementet «European Week of Regions and Cities». Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Torsdag 13. oktober
Kl. 09.00: EØS- og EU-ministeren opner dag to av konferansen «UN Global Compact Meeting». Stad: Statoil, Fornebu

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Tysdag 11. oktober
Kl. 19.00: Statssekretær Marit Berger Røsland er vert for ein middag i samband med «High-Level Seminar on gender and inclusive mediation processes». Stad: Hotel Soria Moria, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 12. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Tørris Jæger, generalsekretæren i Raudekrossen. Stad: Hotel Soria Moria, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. oktober
Statssekretær Marit Berger Røsland reiser til Tromsø for å delta på Barentssekretariatet sin prosjektleiarkonferanse. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 10. oktober
Kl. 14.00: Statssekretær Tone Skogen møter SOS-barnebyer. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Statssekretær Tone Skogen møter ein delegasjon frå USA sitt energidepartement. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 11. oktober
Kl. 08.30: Statssekretær Tone Skogen deltek på frukostmøte om Tisa. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 12. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Tone Skogen møter Irene Muloni, energiminister i Uganda. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. oktober
Kl. 11.00: Statssekretær Tone Skogen møter Osmund Ueland om utviklingsprosjektet «Farm of the Future». Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 14. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Tone Skogen leiar møte i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 10. – torsdag 13. oktober
Statssekretær Laila Bokhari vitjar Sør-Afrika og Malawi. Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 10. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Tronstad møter den polske statssekretæren Pawel Chorazy, som har ansvar for EØS-midla. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 12. - fredag 14. oktober
Statssekretær Tronstad vitjar Romania i samband med avslutningskonferansen til programmet for grøn industriell innovasjon. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bucuresti

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 

Til toppen