Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 47

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2016.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 22. november
Utanriksminister Brende er i Stortinget under handsaming av melding til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2015, eksportkontroll og internasjonalt samarbeid om ikkje-spreiing og melding til Stortinget om Noreg si deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i FN.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 22. – onsdag 23. november
Utanriksminister Brende er i Bergen. Han deltek på eit Vegvalsarrangement på Universitetet i Bergen og eit næringslivsarrangement i regi av Bergen næringsråd. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bergen

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 026.

Torsdag 24. – fredag 25. november
Utanriksminister Brende reiser til Filippinane. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Manila.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Måndag 21. november
EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker vitjar Bergen der ho møter Senter for internasjonalisering av utdanning, Chr. Michelsens institutt, Havforskningsinstituttet og Bergen kommune. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bergen.

Pressekontakt: Pressevakta, UD 23 95 00 02

Fredag 25. november
EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker vitjar Tromsø der ho held innleiing på seminaret «Fiskerinæringas balansekunst – politikk, forskning og næring»i regi av Universitetet i Tromsø.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 21. november

Kl. 14.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Abelia (Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 22. november
Kl. 09.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter vise-utanriksminister i Uruguay, José Luis Cancela. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Philippe Lazzarini, FN sin landrepresentant og humanitære koordinator for Libanon. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Yves Daccord, eksekutivdirektør i ICRC (International Committee of the Red Cross). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 23. november
Kl. 11.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter representantar for Den norske dommarforening. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 24. – fredag 25. november
Statssekretær Marit Berger Røsland reiser til Brussel for møte i Nato og EU. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 21. november
Statssekretær Tone Skogen deltek på Unido (FN sin organisasjon for industriell utvikling) si 50-årsmarkering. Stad: Wien, Austerrike

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 23. november
Kl. 09.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på eit arrangement i regi av UNDP (FN sitt utviklingsprogram) om utviklingsrespons i sårbare statar. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på eit strategisk dialogmøte med UNDP. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 24. november
Statssekretær Tone Skogen har utviklingspolitiske konsultasjonar med danske styresmakter. Stad: København, Danmark

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 25. november
Kl. 14.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på møte i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 21. november
Statssekretær Laila Bokhari deltek på eit Unesco-arrangement i Paris. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Paris, Frankrike

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Tysdag 22. november
Kl. 14.00: Statssekretær Tronstad deltek på eit seminar arrangert av EU-delegasjonen og den irske ambassaden med tittelen «The Main Human Rights Challenges in the European Union Today», med professor Michael O'Flaherty, Director of the EU Agency for Fundamental Rights. Stad: Universitetet i Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen