Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 49

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2016.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 5. desember
Utanriksminister Brende vitjar London for politiske samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: London

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Tysdag 6. – onsdag 7. desember
Utanriksminister Brende deltek på Nato sitt utanriksministermøte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 026

Torsdag 8. desember
Utanriksminister Brende deltek på OSSE sitt utanriksministermøte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Hamburg, Tyskland

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, 995 22 026

Fredag 9. desember
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på Norad-konferansen. Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 10. desember
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende deltek ved utdelinga av Nobels Fredspris 2016. Stad: Oslo Rådhus

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 11. desember
Kl. 12.00: Utanriksminister Brende møter Colombias president, Juan Manuel Santos. Ein fotopool vil få adgang ved starten av møtet. Medlem av poolen:  NTB Scanpix, NRK tv, TV2, AFP og nokre colombianske medium. Oppmøte ved inngangen til Riddervoldsgate 2 seinast kl. 11.30. Stad: Regjeringas representasjonsbolig, Parkveien 45, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utanriksminister Brende deltek på ein arbeidslunsj for Colombias president, Juan Manuel Santos. Statsministeren er vert. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Måndag 5. desember
Kl. 10.00: EØS- og EU-ministeren deltek under finansdebatten i Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta, 23 95 00 02

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 5. – tysdag 6. desember
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på ministerkonferansen om kjernefysisk tryggleik. Stad: Wien, Austerrike

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. desember
Kl. 19.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter FN sin visehøgkommissær for menneskerettar, Kate Gillmore. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 5. desember
Kl. 10.00: Statssekretær Tone Skogen møter representantar for Stillehavsalliansen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.45: Statssekretær Tone Skogen møter Dr. Fatih Birol, leder for International Energy Agency. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. desember
Kl. 17.30: Statssekretær Tone Skogen deltek på eit arrangement i regi av Fredskorpset. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 5. – onsdag 7. desember
Statssekretær Laila Bokhari vitjar Sør-Korea. Ho deltek mellom anna på Nordic Policy Forum on Gender Equality i Seoul og opnar Arctic Partnership Week i Busan. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Seoul og Busan, Sør-Korea

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. desember
Statssekretær Laila Bokhari deltek på eit internasjonalt møte om menneskesmugling. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen