Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 1

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 1, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 2. – tysdag 3. januar
Utanriksminister Brende deltek på regjeringa sin strategikonferanse. Stad: Leangkollen Hotell, Asker

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 8. – måndag 9. januar
Utanriksminister Brende deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvolden Hotel

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 2. – tysdag 3. januar
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltek på regjeringa sin strategikonferanse. Stad: Leangkollen Hotell, Asker

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 5. januar
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltek på NHO sin årskonferanse. Stad: Oslo Spektrum

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 8. – måndag 9. januar
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvolden Hotel

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ragnhild Berg Nilsen, 916 96 455

Statssekretær Marit Berger Røsland

Tysdag 3. januar
Kl. 15.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Arve Ulriksen, administrerande direktør ved Mo Industripark. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 8. – måndag 9. januar
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvolden Hotel

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

Statssekretær Tone Skogen

Torsdag 5. januar
Statssekretær Tone Skogen deltek på NHO sin årskonferanse. Stad: Oslo Spektrum

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Torsdag 5. januar
Statssekretær Elsbeth Tronstad deltek på NHO sin årskonferanse. Stad: Oslo Spektrum

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 6. januar
Statssekretær Elsbeth Tronstad møter førsteminister i Wales, Carwyn Jones. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 8. – måndag 9. januar
Statssekretær Elsbeth Tronstad deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvolden Hotel

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ragnhild Berg Nilsen, 916 96 455.

 

Til toppen