Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 7

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 7, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 13. - onsdag 15. februar
Utanriksminister Brende reiser til Balkan (Kroatia, Serbia, Kosovo og Bosnia-Hercegovina). Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Zagreb, Beograd, Pristina og Sarajevo

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769

Torsdag 16. februar
Utanriksminister Brende deltek på G20 sitt utanriksministermøte i Bonn. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bonn, Tyskland

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984

Fredag 17. – søndag 19. februar
Utanriksminister Brende deltek på Den internasjonale tryggleikskonferansen i München. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: München, Tyskland

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 13. februar
Kl. 11.00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter konsernleiinga i Norsk Hydro. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter styreleiar Wergeland og generalsekretær Stedje i Foreininga Norden. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter Ungdommen sitt fylkesting i Troms, Nordland og Finnmark. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 15. februar
Kl. 10.00: EØS- og EU-ministeren deltek i spontanspørjetimen på Stortinget.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 16. februar
Kl. 18.00: EØS- og EU-ministeren deltek under sentralbanksjefen sin årstale. Stad: Noregs bank, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 17. februar
Kl. 09.30: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter Noregs Rederiforbund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 13. - torsdag 16. februar
Statssekretær Røsland er på vitjing i Ukraina og Georgia. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Kiev og Tbilisi.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 17. februar
Kl. 09.00: Statssekretær Røsland møter generalsekretær Olav Fykse Tveit frå Kirkenes Verdensråd. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 13. februar
Kl. 12.15: Statssekretær Skogen møter Mark Malloch-Brown, leiar i "Business and Sustainable Development Commission". Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.30: Statssekretær Skogen deltek på Norway-China Chamber of Commerce sitt seminar. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 14. – fredag 17. februar
Statssekretær Bokhari vitjar Cuba for politiske samtalar. Stad: Havanna

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Torsdag 16. februar
Kl. 09.45: Statssekretær Tronstad møter Alasdair Allan, Skottland sin minister for Europa-saker og internasjonal utvikling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 

Til toppen