Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 9

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartmentet i veke 9, 2017

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 27. februar - torsdag 2. mars 
Utanriksminister Brende vitjar Washington, D.C. Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Fredag 3. - laurdag 4. mars
Utanriksminister Brende vitjar Colombia. Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 27. februar
Kl. 13.00: EØS- og EU-ministeren møter Svein Ludvigsen, leiar for grensehinderrådet under Nordisk ministerråd. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. februar
Kl. 18.00: EØS- og EU-ministeren møter Dara Murphy, EU-minister i Irland. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Onsdag 1. mars
EØS- og EU-ministeren vitjar Kirkenes for møte med lokalt politi og vitjing på Jarfjord grensestasjon, i tillegg til møte med Barentssekretariatet og Kirkenes næringshage. Stad: Kirkenes

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marit Berger Røsland

Tysdag 28. februar - onsdag 1. mars
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på opninga av den 34. sesjonen i FN sitt menneskerettsråd. Stad: Genève, Sveits.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 3. mars
Kl. 08.15: Statssekretær Marit Berger Røsland held innlegg på eit frukostmøte med Norsk-russisk handelskammer. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: NHO, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 27. februar - torsdag 9. mars
Statssekretær Tone Skogen vitjar Australia, New Zealand, Fiji og Samoa.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 27. februar
Statssekretær Laila Bokhari deltek på sivilsamfunnsarrangementet "Global Solution Exchange (GSX) Working Group on Security Interventions and Extremism" i London. Ho møter også kollega i det britiske utanriksdepartementet for å drøfte kampen mot valdeleg ekstremisme. Stad: London

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 1. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Bokhari deltek på møte i Samarbeidsorganet for kvinner, fred og tryggleik. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 2. mars
Kl. 11.30: Statssekretær Bokhari held innleiing på næringslivet sin konferanse for internasjonalisering og utvikling. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 3. mars
Kl. 09.10: Statssekretær Bokhari held innlegg på eit seminar om ansvarleg næringsliv. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Statssekretær Bokhari har politiske konsultasjonar med Brasil. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.40: Statssekretær Bokhari deltek på eit arrangement i samband med musikkfestivalen Bylarm. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen