Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 13

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 13, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 27. mars
Kl. 19.00: Utanriksminister Brende møter representantar for tenketanken European Council on Foreign Relations (ECFR). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. mars
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende deltek på Rederiforbundet sin årskonferanse. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. - onsdag 29. mars
Utanriksminister Brende deltek på International Arctic Forum i Arkhangelsk. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Arkhangelsk, Russland

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Torsdag 30. mars
Utanriksminister Brende deltek på eit arrangement i regi av Statoil. Stad: Harstad

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 31. mars
Utanriksminister Brende deltek på Nato sitt utanriksministermøte. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel

Pressekontakt: Ingrid K. Ekker, 990 24 984

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Tysdag 28. mars
EØS- og EU-ministeren vitjar Berlin og møter europaminister Michael Roth, økonomiminister Brigitte Zypries, forbundskanslar Angela Merkels europapolitiske rådgjevar Uwe Corsepius. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Berlin

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Onsdag 29. - torsdag 30. mars
EØS- og EU-ministeren deltek på årsmøte i European People's Party (EPP). Stad: Valetta, Malta

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ragnhild Berg Nilsen, 916 96 455

Fredag 31. mars
EØS- og EU-ministeren vitjar Tsjekkia for politiske samtalar med utanriksminister Lubomír Zaoralek, finansminister Andrej Babis og leiar av europakomitéen i den tsjekkiske nasjonalforsamlinga Ondrej Benesík. Statsråden held åpningsinnlegg på konferansen Arctic Science Summit Week 2017 i Praha der ei rekkje norske og internasjonale institusjonar deltek. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Praha, Tsjekkia.

Pressekontakt: Alex Winther, 970 85 529

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 27. mars
Kl. 14.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter ordføraren i Førde kommune, Olve Grotle. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. mars
Kl. 10.00: Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på Rederiforbundet sin årskonferanse. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 30. mars
Kl. 12.15: Statssekretær Marit Berger Røsland møter ein parlamentarikardelegasjon frå Sri Lanka. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 27. mars
Kl. 10.30: Statssekretær Tone Skogen møter direktør Shaolin Yang i Verdsbanken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. – torsdag 30. mars
Statssekretær Tone Skogen reiser til Angola for politiske konsultasjonar samt møte med næringsliv og sivilsamfunn. Stad: Luanda, Angola

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 28. – fredag 31. mars
Statssekretær Laila Bokhari reiser til Argentina for å delta på Safe Schools-konferansen samt bilaterale møte. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Buenos Aires, Argentina

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 27. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Tronstad møter det norske formannskapet i Det regionale Østersjøsamarbeidet (BSSSC). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. mars
Kl. 10.00: Statssekretær Tronstad held innlegg på konferansen «Kulturlivets og frivillighetens rolle i integrering og inkludering». Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 31. mars
Statssekretær Tronstad møter statssekretær Hans Dahlgren i den svenske Statsrådsberedningen (ansvar for utenriks- og EU-spørsmål). Stad: Stockholm

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen