Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 17

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 17, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 24. april
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende held innlegg på Nordområdesenteret sitt tiårsjubileum. Stad: Nupi, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 25. april
Utanriksminister Brende deltek på ein gjevarkonferanse for Jemen. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769.

Onsdag 26. april
Kl. 18.00: Utanriksminister Brende møter utanriksministeren i Serbia, Ivica Dačić. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. april
Kl. 07.15: Utanriksminister Brende er vert for eit frukostmøte med USA sin spesialutsending for koalisjonen mot Isil, Brett McGurk. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Fredag 28. april
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter utanriksministeren i Benin. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Utanriksminister Brende er vert for ein arbeidslunsj for Ukraina sin visestatsminister Ivanna Klympusj-Tsyntsadze. Stad: Oslo

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Tysdag 25. april
Kl. 09.00: Nordisk samarbeidsminister, Bakke-Jensen, held opningsinnlegget på den nordisk-baltiske digitaliseringskonferansen, Digital North. Stad: Fornebu.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801

Kl. 10.00: EØS- og EU-ministeren er i Stortinget i samband med debatten om den europapolitiske utgreiinga. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Onsdag 26. april
EØS- og EU-ministeren vitjar Brussel, der han deltek på eit frukostseminar om brexit i regi av Sjømatalliansen, eit seminar i regi av Nord-Noreg sitt europakontor og lanseringa av eit fond under EØS-midla for arbeidsløyse blant ungdom. Han vitjar også sjømatmessa Seafood Expo Global. Stad: Brussel

Pressekontakt: Wera Helstrøm 0032 494 535820

Fredag 28. april
Kl. 14.30: EØS- og EU-ministeren møter visestatsminister i Ukraina, Ivanna Klympusj-Tsyntsadze. Dei to møter pressa etter møtet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 24. april
Kl. 09.00: Statssekretær  Røsland opnar FN sitt våpenkvilekurs på det internasjonale kurssenteret på Forsvarets høgskule. Stad: Akershus festning, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.15: Statssekretær Røsland deltek i eit panel på Displacement Conference 2017, i regi av Flyktninghjelpa. Stad: Radisson Blu, Holbergs plass, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Statssekretær Røsland deltek på bilaterale konsultasjonar med Kviterussland. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 25. april
Kl. 14.00: Statssekretær  Røsland møter Cecilia Jimenez-Damary (Menneskerettsrådet sin spesialrapportør for internt fordrivne). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 25. april
Kl. 10.00: Statssekretær Skogen held innleiing på eit møte om bærekraftsmåla, i regi av Forum for utvikling og miljø. Stad: Miljøhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Skogen møter direktør Sissel Rogne frå Havforskingsinstituttet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 26. april

Kl. 10.00: Statssekretær Skogen deltek på lanseringa av forskingsprogrammet Norglobal 2, eit program for utviklingsforsking. Stad: Forskningsrådet, Lysaker

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. april
Kl. 13.00: Statssekretær Skogen deltek på lanseringa av Asiabanken sin rapport «Asian Development Outlook 2017». Stad: Nupi, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 28. april
Statssekretær Skogen deltek på G20 sitt høgnivåmøte om utvikling. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Berlin, Tyskland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Onsdag 26. april
Kl. 08.30: Statssekretær Bokhari opnar seminaret «Ending exclusion from education» saman med Alice Albright. Stad: Redd Barna, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30: Statssekretær Bokhari held opningsinnlegg på Norla sin innspelskonferanse til bokmessa i Frankfurt. Stad: Sentralen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 27. april
Kl. 08.30: Statssekretær Bokhari deltek på Forskingsrådet sin konferanse om likestilling. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen