Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 20

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 20, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 15. - tysdag 16. mai
Utanriksminister Brende deltek på Doha Forum. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Doha, Qatar

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Onsdag 17. mai
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende er vert for ei 17. maimottaking. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. – fredag 19. mai
Utanriksminister Brende deltek på Europarådet sitt 127. ministermøte i Nicosia. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Nicosia, Kypros.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Laurdag 20. mai
Utanriksminister Brende deltek på møte i World Economic Forum (WEF) om Midtausten og Nord-Afrika. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Jordan

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Tysdag 16. mai
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltek på møte i EØS-rådet. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel, Belgia.

Pressekontakt: Wera Helstrøm, 0032 494 53 5820

Torsdag 18. mai
Kl. 18.00: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen møter europaministeren i Montenegro, Aleksandar Andrija Pejovic. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marit Berger Røsland

Tysdag 16. mai
Kl. 14.30: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Christine Umutoni, UNDP sin representant i Eritrea. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. mai
Kl. 10.30: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Aleksandar Andrija Pejović, europaminister i Montenegro. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 15. mai
Kl. 14.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på møte i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.30: Statssekretær Tone Skogen er vert for ei mottaking i samband med Business for Peace (BfP). Stad: Professorboligen, Universitetet i Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 16. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Tone Skogen deltek på lanseringa av rapporten «Multilaterale institusjonar – går pengane dit dei skal?» i regi av Atlas-alliansen. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 19. mai
Kl. 11.30: Statssekretær Tone Skogen deltek på innspelsmøte i samband med regjeringa sin eksport- og internasjonaliseringsstrategi. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 15. mai
Kl. 11.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Layla Altmimi, leiar av Women Entrepreneurship Program i Irak. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. mai
Kl. 20.00: Statssekretær Laila Bokhari deltek på opninga av kongressen til The International Association of Curators of Contemporary Art. Stad: Oslo rådhus

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 19. mai
Statssekretær Laila Bokhari deltek på eit seminar om retten til utdanning i krise og konflikt. Stad: Haag, Nederland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Torsdag 18. mai
Kl. 13.45: Statssekretær Elsbeth Tronstad held innlegg på ein konferanse om Noreg og EU i regi av Arena Senter for europaforsking. Stad: Universitetet i Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen