Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 23

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 23, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 6. juni
Kl. 09.30: Utanriksminister Brende vitjar Kongsberg Gruppen. Stad: Kongsberg

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende deltek på generalforsamlinga i Norfund. Stad: Støperigata 2, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 7. - torsdag 8. juni
Utanriksminister Brende er i Paris for politiske samtalar og for å delta på ministermøte i OECD. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Paris

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769.

Fredag 9. juni
Kl. 15.00: Utanriksminister Brende er til stades ved utdelinga av Eksportprisen 2016. Stad: Ingensteds v/Akerselva, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Søndag 11. juni
Utanriksminister Brende deltek på Gullranda-konferansen i Finland. Stad: Åbo, Finland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Tysdag 6. juni
Kl. 09.30: EØS- og EU-ministeren opnar konferansen «Saman for eit sterkt sivilsamfunn i Europa». Stad: Raudekrossen, Hausmannsgate 7, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Kl. 20.00: EØS- og EU-ministeren deltek i middag med Agenda Nord-Norge sine ambassadørar. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. juni
Kl. 08.30: EØS- og EU-ministeren deltek i Stortinget sitt europautval. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltek også. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 8. juni
Kl. 08.45: EØS- og EU-ministeren deltek på møte med Stortinget sin delegasjon til Nordisk råd. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Kl. 18.15: EØS- og EU-ministeren deltek på eit arrangement i samband med Norway Cup og berekraftsmåla. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Kl. 19.30: EØS- og EU-ministeren møter Ivan Korčok, statssekretær i Slovakia for EU og Europa til arbeidsmiddag. Stad: Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Statssekretær Marit Berger Røsland

Onsdag 7. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Berger Røsland møter Agenda Nord-Norge sine ambassadørar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 8. – fredag 9. juni
Statssekretær Berger Røsland vitjar Hellas. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Aten

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 6. – torsdag 8. juni
Statssekretær Skogen deltek på FN sin havkonferanse. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 6. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Bokhari møter Steffen Handal, leiar av Utdanningsforbundet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 9. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Bokhari deltek på frukostmøte med kvinnelege medlemmar av Hungarian Business Leaders Forum. Stad: Ungarns ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen