Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 35

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 35, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 28. august
Utanriksminister Brende er på valkamp i Hordaland. Gjesting hos familien Sekkingstad, hos eksportføretaket oiid og møte med Bergen reiselivlag og verksemder innan reiselivet. Stad: Bergen og omegn

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

Tysdag 29. august
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter Kinas viseutanriksminister Wang Chao. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utanriksminister Brende er på valkamp i Østfold og Akershus. Gjesting hos Fredrik II vgs, Greåker vgs, og gjesteforelesing ved NMBU Ås. Stad: Fredrikstad, Sarpsborg og Ås

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

Kl. 18.30: Utanriksminister Brende møter ein delegasjon frå Zhejiang-provinsen i Kina. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 30. august
Utanriksminister Brende møter spesialsoldatane (FSK) på Vealøs, Horten. Gjesting hos verksemdene Jotun og Yara. Stad: Horten, Sandefjord, Porsgrunn/Herøya

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

Torsdag 31. august
Kl. 19.00: Utanriksminister Brende møter ein delegasjon indiske parlamentarikarar. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Laurdag 2. september
Utanriksminister Brende deltak i valkampen i Tromsø. Gjesting hos verksemdene Norut AS og JM Hansen Maritime. Deltek på stand for Høgre
i Tromsø.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 28. august
EØS- og EU-ministeren deltek på eit valkamparrangement i Finnmark.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Onsdag 30. august
EØS- og EU-ministeren møter viseminister i det britiske departementet for brexit, Joyce Anelay. Stad: London.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Laurdag 2. og søndag 3. september
EØS- og EU-ministeren er på valkamp i Finnmark.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 28. august
Kl. 11.30: Statssekretær Røsland møter ein delegasjon frå Verdsbanken. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 30. august
Kl. 15.00: Statssekretær Røsland møter juristar og menneskerettsforsvararar frå St. Petersburg. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 29. august
Kl. 12.15: Statssekretær Skogen deltek i ein debatt om norsk bistand i regi av Civita og organisasjonen Effektiv Altruisme. Stad: NTNU, Trondheim

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Laila Bokhari

Torsdag 31. august
Kl. 13.00: Statssekretær Bokhari opnar eit seminar for æresdoktorar ved Universitetet i Oslo. Stad: UiO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Tysdag 29. august
Kl. 13.00: Statssekretær Tronstad møter Jerzy Pomianowski, direktør for European Endowment for Democracy (EED). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 1. september
Kl. 18.30: Statssekretær Tronstad deltek under opninga av utstillinga "Legender i gull. Trakiske skatter fra Bulgaria". Stad: Bryggens Museum, Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen