Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 37

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 37, 2017.

Utanriksminister Børge Brende

Laurdag 16. – fredag 22. september
Utanriksminister Børge Brende reiser til New York for å delta på høgnivåveka i FN. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 11. september
EØS- og EU-ministeren er i Vadsø på valdagen.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Daniel Sørdahl, 992 50 336

Statssekretær Marit Berger Røsland

Onsdag 13. – fredag 15. september
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på ministermøte i Community of Democracies. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Washington, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Onsdag 13. september
Kl. 13.00: Statssekretær Tone Skogen leiar eit ope møte med sivilt samfunn om norske prioriteringar for den 72. generalforsamlinga i FN. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Søndag 17. september
Statssekretær Tone Skogen reiser til New York for å delta på FN si  høgnivåveke. Stad: New York

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 12. september
Kl. 13.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Rigoberta Menchú. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 14. september
Kl. 16.00: Statssekretær Laila Bokhari deltek i eit panel i samband med Prio si årlege fredsførelesing (Prio Annual Peace Address). Stad: Hausmanns gate 3, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 15. september
Kl. 09.00: Statssekretær Laila Bokhari er til stades under lanseringa av ein UNDP-rapport om valdeleg ekstremisme, Combating Violent
Extremism (CVE): «Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment". Stad: Litteraturhuset, Oslo

Til toppen