Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 42

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2017.

Utanriksminister Børge Brende

Onsdag 18. – torsdag 19. oktober
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøte i Barentsrådet. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Arkhangelsk, Russland

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 16. oktober
Kl. 10.30: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter Jerzy Kwiecinski, statssekretær i det polske utviklingsdepartementet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 19. oktober
Kl. 10.30: EØS- og EU-minister Bakke-Jensen møter Stortinget sin delegasjon til Nordisk råd og orienterer om den norske formannskapen i Nordisk ministerråd og viktige saker på møtet i Nordisk råd i Helsingfors. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Siri Svendsen, 976 87 801.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Onsdag 18. oktober
Kl. 14.00: Statssekretær Røsland held innlegg på seminaret «Nordområdene nå. Om vekst, vern og politikk i nord», i regi av Arctic Frontiers, Kirkeneskonferansen og Nordområdesenteret. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 16. oktober
Kl. 11.00: Statssekretær Skogen møter representantar for rohingyaene i Noreg. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 18. oktober
Kl. 14.00: Statssekretær Skogen deltek på eit symposium om berekraftsmål 7 (energi) og møter presidenten i Ecosoc (FNs Economic and Social Council), Marie Chatardová. Stad: Forskingsrådet (Drammensveien 288), Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 20. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Skogen deltek på den årlege konsultasjonen med Unicef. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 17. oktober
Kl. 12.30: Statssekretær Bokhari deltek på lanseringa av UNFPA sin State of World Population Report (SWOP). Stad: Lille Auditorium, Høgskolen i Oslo og Akershus (Pilestredet 32),  Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 16. – tysdag 17. oktober
Statssekretær Halvorsen deltek på ein konferanse i høve ti-årsdagen for Montenegro si signering av stabiliserings- og assosieringsavtalen med EU. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Podgorica, Montenegro

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen