Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 47

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2017.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Søndag 19. – tysdag 21. november
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Asia-Europe Meeting (Asem) sitt utanriksministermøte i Myanmar. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Myanmar

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Torsdag 23. november
Kl. 08.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Ana Brnabic, statsminister i Serbia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide held tale på Helsingforskomiteen sitt 40-årsjubileum. Stad: Nobels fredssenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 24. november
Kl. 09.00-10.00: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ei evaluering av Noregs støtte til utdanning i konflikt og kriser. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Måndag 20. november
EØS- og EU-minister Røsland møter administrerande direktør Oluf Ulseth, Energi Norge. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 21. november
Kl. 09.00: EØS- og EU-minister Røsland møter NHO, ved administrerande direktør Kristin Skogen Lund og viseadministrerande direktør Ole Erik Almlid. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 23. november
Kl. 10.00: EØS- og EU-minister Røsland held EØS- og EU-utgreiing for Stortinget. Stad: Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Statssekretær Audun Halvorsen

Torsdag 23. november
Kl. 09.00: Statssekretær Audun Halvorsen møter ein delegasjon frå Saudi-Arabia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Statssekretær Audun Halvorsen held opningsinnlegg på Indnor-konferansen (Forskingsrådet sitt program for styrking av forskingssamarbeid mellom India og Norge). Stad: Øvre Slottsgate 3, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Tysdag 21. november
Statssekretær Jens Frølich Holte vitjar Stockholm der han mellom anna har møte med statssekretær Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen, om EU- og Norden-spørsmål. Stad: Stockholm

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen