Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 48

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 27. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på konferansen om kvinners økonomiske deltaking og leiarskap i regi av Care Norge og Norfund. Stad: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Dr. Fatih Birol, administrerande direktør i International Energy Agency (IEA). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 28. november
Kl. 09.30: Utanriksminister Eriksen Søreide held innlegg på lanseringa av The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) sin rapport «State of Global Democracy». Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på lanseringa av Kvinner, fred og tryggleik-indeksen. Stad: Prio, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 1. desember
Kl. 09.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Fred Kempe, president i Atlantic council. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på møte i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Tysdag 28. november
Kl. 12.00: EØS- og EU-minister Berger Røsland innleiar på møte i Koordineringsutvalet for EØS-saker. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Kl. 13.00: EØS- og EU-minister Berger Røsland møter Gunn Marit Helgesen, styreleiar i KS. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 30. november
Kl. 10.00: EØS- og EU-minister Berger Røsland er i Stortinget når EØS- og EU-utgreiinga vert diskutert. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Fredag 1. desember
Kl. 09.30: EØS- og EU-minister Berger Røsland innleiar på konferansen «Rebooting Europe» som vert arrangert av Forskingsrådet. Stad: Forskingsrådet, Lysaker

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Kl. 14.00: EØS- og EU-minister Berger Røsland møter Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Statssekretær Marianne Hagen

Tysdag 28. november
Kl. 13.30: Statssekretær Hagen held opningsinnlegg på Fairtrade sitt 20-årsjubileum. Stad: Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA), Hausmannsgt 16, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen