Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 50

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 50, 2017.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Søndag 10. - onsdag 13. desember
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på WTO sitt utanriksministermøte i Buenos Aires. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Buenos Aires, Argentina

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769

Fredag 15. desember
Kl. 16.15: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Axel van Trotzenburg, visepresident i Verdsbanken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Tysdag 12. desember
EØS- og EU-ministeren er i Stavanger der ho vitjar lokale føretak, møter lokalpolitikarar og held innlegg på Universitetet i Stavanger. Stad: Stavanger

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Onsdag 13. desember
Kl. 08.30: EØS- og EU-ministeren deltek på møte i Stortingets europautval. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 14. desember
Kl. 10.00: EØS- og EU-ministeren deltek i debatten om utanriks- og forsvarsbudsjettet. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 11. desember
Kl. 16.00: Statssekretær Halvorsen møter Afghanistans vise-utanriksminister Hekmat Karzai. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 12. – fredag 15. desember
Statssekretær Halvorsen reiser til Midtausten for bilaterale møte. Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 11. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Hagen deltek på Norad-konferansen. Stad: Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 12. desember
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter Anne-Birgitte Albrectsen, administrerande direktør i Plan International. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Hagen held eit innlegg under opninga av eit nordisk seminar om kulturkriminalitet. Stad: Professorboligen, Universitetet i Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 13. desember
Kl. 11.30: Statssekretær Hagen møter representantar for FN sitt befolkningsfond (UNFPA). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 14. desember
Kl. 11.00: Statssekretær Hagen møter sivilsamfunnsrepresentantar i høve Kvinnekommisjonen 2018. Stad: BLD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 15. desember
Kl. 14.30: Statssekretær Hagen held innlegg på ein konferanse om seksualundervisning. Stad: Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Onsdag 13. desember
Kl. 08.30: Statssekretær Frølich Holte deltek på møte i  Stortingets europautval. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 14. - fredag 15. desember
Statssekretær Frølich Holte har politiske samtalar og signerer ein avtale om EØS-middel med Latvia. Stad: Riga

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen