Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 51

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 51, 2017.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 19. desember
Kl. 09.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har møte om arbeidet med finansiering av FN sine bærekraftmål og økonomisk rettferd med Changemaker, Forum for utvikling og miljø, Kirkens nødhjelp, Redd barna, Tax Justice Network Norge og Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (Slug). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter generalsekretærane i dei fem store humanitære organisasjonane. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter sivilt samfunn om handlingsplan for kvinners rettar og likestilling i utanriks- og utviklingspolitikken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 20. desember
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på ekstraordinær generalforsamling i Norfund. Stad: Norfund, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Thomas Garrett, generalsekretær i Community of Democracies. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Onsdag 20. desember
EØS- og EU-minister Berger Røsland vitjar Warszawa for å underteikne dei nye avtalane om EØS-middel til Polen. Berger Røsland skal også ha bilaterale politiske samtalar, samt vitje prosjekt i Warszawa som er støtta av EØS-midla. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Warszawa, Polen.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, mobil +47 976 87 801.

Statssekretær Marianne Hagen

Tysdag 19. desember
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter WWF Verdas naturfond. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen