Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 3

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2018.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 15. - tysdag 16. januar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit utanriksministermøte om Nord-Korea. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Vancouver, Canada

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Fredag 19. januar
Kl. 08.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Europarådet si parlamentarikarforsamling (Pace-delegasjon). Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter dei utanlandske korrespondentane ved Noregs internasjonale pressesenter (Nips) saman med EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Thorbjørn Jagland, Europarådet sin generalsekretær. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Tysdag 16. januar
Kl. 10.00: EØS- og EU-minister Berger Røsland møter Hydro, ved leiar for energi, leiar for energi- og klimastrategi og leiar for Hydro sitt EU-kontor i Brussel. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 19. januar
Kl. 13.30: EØS- og EU-minister Berger Røsland møter dei utanlandske korrespondentane ved Noregs internasjonale pressesenter (Nips) saman med utanriksminister InEriksen Søreide. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Tysdag 16. januar
Kl. 08.30: Statssekretær Hagen deltek på eit frukostseminar i regi av Norwegian-African Business Association (Naba), Norfund og Polyteknisk forening. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. januar
Kl. 11.00: Statssekretær Hagen innleiar på Atlas-alliansen si årssamling. Stad: Arena hotell, Lillestrøm

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen