Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 6

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2018.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 5. februar
Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held eit innlegg på den 53. årlege Leangkollen Security Conference 2018. Stad: Universitetets aula, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.15: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på statsministeren sin lunsj for Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 6. februar
Kl. 11.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter David Harland, dagleg leiar ved Centre for Humanitarian Dialogue. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. februar
Kl. 08.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på møte i Stortinget sitt europautval. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. februar
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i Stortinget si handsaming av forslaget om eit atomvåpenforbod samt den årlege meldinga om FN si generalforsamling. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 5. februar
Kl. 10.00: Utviklingsminister Astrup møter direktør Kjell Roland og styreleiar Kristin Clemet i Norfund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 6. februar
Kl. 12.00: Utviklingsminister Astrup held innlegg på næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 2018. Stad: Næringslivets hus, Middelthunsgt., Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. februar
Kl. 11.30: Utviklingsminister Astrup besøkjer Bergen og held innlegg på konferansen Knowledge for our common future. Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals ved Universitetet i Bergen. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 5. februar
Statssekretær Halvorsen deltek på den 53. årlege Leangkollen Security Conference 2018. Stad: Oslo og Leangkollen hotell, Asker

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.15: Statssekretær Halvorsen deltek på statsministeren sin lunsj for generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 6. februar
Kl. 11.00: Statssekretær Halvorsen innleiar på eit møte med sivile aktørar/forskarar om EU/EØS. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. februar
Kl. 09.30: Statssekretær Halvorsen møter Goran Svilanović, generalsekretær i Regional Coordination Council (RCC). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Halvorsen møter 25 riksdagsrepresentantar frå Moderaterna, Riksdagen i Sverige. Stad: Høyres Hus, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgivar Bård L. Thorheim, mobil 975 45 181

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 5. februar
Kl. 12.00: Statssekretær Hagen deltek på ein lunsj med Robert Glasser, leiar for FN sitt kontor for førebygging av katastrofar (UNISDR). Stad: Grand hotell, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Hagen møter Adam Bodnar, ombodsmann i Polen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. februar
Kl. 09.00: Statssekretær Hagen opnar ei strategisamling om menneskerettar, demokrati og likestilling. Stad: KS, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter Norsk Folkehjelp om humanitær nedrusting og vern av sivile mot eksplosive våpen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 5. februar
Kl. 09.45: Statssekretær Frølich Holte møter Karin Isaksson, styrerepresentant for Afrikabanken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Frølich Holte møter Robert Glasser, leiar for FN sitt kontor for førebygging av katastrofar (UNISDR). Stad: Grand Hotell, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 6. – onsdag 7. februar
Statssekretær Frølich Holte deltek på møte med kollegaer frå Norden, UK, Irland og Nederland om aktuelle utviklingspolitiske spørsmål. Stad: Dublin

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 8. februar
Kl. 14.30: Statssekretær Frølich Holte møter Dirk Reinermann frå Verdsbanken. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen