Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 7

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 7, 2018.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 13. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på møte i anti-Isil-koalisjonen. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Kuwait

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Onsdag 14. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på ein givarkonferanse for Irak. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Kuwait

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Torsdag 15. februar
Kl. 18.00: Utanriksminister Eriksen Søreide er til stades under sentralbanksjefen sin årstale. Stad: Noregs Bank, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. - lørdag 17. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på tryggleikskonferansen i München (Munich Security Conference). Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: München, Tyskland

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 12. februar
Kl. 09.30: Utviklingsminister Astrup møter sivilsamfunnsorganisasjonar, næringslivet og forskingsmiljø. Stad: Ingeniøranes hus, Oslo

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Kl. 17.45: Utviklingsminister Astrup møter Fredrik Reinfeldt, styreleiar i Eiti (The Extractive Industries Transparency Initiative) og deltek deretter i ei mottaking for organisasjonen. Stad: UD, Oslo og Eiti sine lokale (Skippergata 22)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 13. februar
Kl. 11.00: Utviklingsminister Astrup møter ein ministerdelegasjon frå Senegal. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utviklingsminister Astrup møter Gunhild Stordalen, president i Eat Foundation. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Utviklingsminister Astrup deltek i ei mottaking i høve USAs nye ambassadør til Noreg. Stad: Nobels gate 28, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. februar
Kl. 11.00: Utviklingsminister Astrup møter Erik Solheim, eksekutivdirektør i FN sitt miljøprogram. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utviklingsminister Astrup møter Grete Faremo, leiar for United Nations Office for Project Services (Unops). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. februar
Kl. 08.45: Utviklingsminister Astrup deltek på Plan Norge si lansering av ein rapport om jenters rettar i internasjonalt arbeid. Stad: Kulturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.15: Utviklingsminister Astrup møter Mariam Claeson, direktør for Global Financing Facility (GFF). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utviklingsminister Astrup møter Henrietta Fore, Unicef sin nye eksekutivdirektør. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 12. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Halvorsen møter Nei til EU ved leiar Kathrine Kleveland og Morten Harper. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 13. februar
Kl. 15.00: Statssekretær Halvorsen deltek i ei mottaking i høve USAs nye ambassadør til Noreg. Stad: Nobels gate 28, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 12. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter Samarbeidsrådet for møbel og interiør. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 13. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter ein delegasjon frå Rwanda. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Hagen deltek i ei mottaking i høve USAs nye ambassadør til Noreg. Stad: Nobels gate 28, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. februar
Kl. 11.00: Statssekretær Hagen møter Norwegian Arts Abroad (NAA). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 00

Fredag 16. februar
Kl. 11.45: Statssekretær Hagen deltek i ein lunsj med Henrietta Fore, ny eksekutivdirektør i Unicef. Stad: Dinner, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 00

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 12. februar
Kl. 09.30: Statssekretær Holte møter saman med utviklingsministeren sivilsamfunnsorganisasjonar, næringslivet og forskingsmiljø. Stad: Ingeniøranes hus, Oslo

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Tysdag 13. februar
Kl. 15.00: Statssekretær Frølich Holte deltek i ei mottaking i høve USAs nye ambassadør til Noreg. Stad: Nobels gate 28, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 14. - torsdag 15. februar
Statssekretær Frølich Holte deltek på eit uformelt høgnivåmøte om finansieringa av FN.  Den svenske regjeringa har invitert til møtet i samarbeid med FN sin visegeneralsekretær. Stad: Stockholm

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. februar
Kl. 13.00: Statssekretær Holte møter saman med utviklingsministeren Henrietta Fore, Unicef sin nye eksekutivdirektør. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen