Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 9

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 9, 2018.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 26. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på hovudsesjonen i FNs menneskerettsråd. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Genève

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769.

Tysdag 27. februar
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held utanrikspolitisk utgreiing i Stortinget. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide er vert for ein lunsj for presidenten i Afrikabanken, Dr. Akinwumi Adesina. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 1. mars
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i debatten etter den utanrikspolitiske utgreiinga og om stortingsmeldinga om eksportkontroll. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 26. – onsdag 28. februar
Utviklingsminister Astrup er i USA, for møte mellom anna i FN og Verdsbanken. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: New York og Washington, D.C.

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Fredag 2. mars
Kl. 13.30: Utviklingsminister Astrup møter Dr. Naoko Ishii, leiar for Global Environment Facility (GEF). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 26. februar
Kl. 09.30: Statssekretær Halvorsen møter Dr. Alasdair Allan, Skottlands minister for internasjonal utvikling og Europa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 27. februar
Statssekretær Halvorsen deltek på hovudsesjonen i FNs menneskerettsråd. Stad: Genève

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Fredag 2. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Hagen møter humanitære partnarar i Syria-krisa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 26. februar
Kl. 11.00: Statssekretær Frølich Holte møter Dr. Alasdair Allan, Skottlands minister for internasjonal utvikling og Europa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 27. februar
Kl. 10.30: Statssekretær Frølich Holte møter presidenten i Afrikabanken, Dr. Akinwumi Adesina. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Frølich Holte deltek under utanriksministeren sin lunsj for presidenten i Afrikabanken, Dr. Akinwumi Adesina. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen