Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 33

Det kan komme endringar i programmet.

Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Sjå fullt program for Arendalsveka her.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 13. august
Kl. 11.20: Utanriksministeren held opningsinnlegg på konferansen Global Outlook 2018. Stad: Arendal Kulturhus, Sam Eydes plass 2, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 13.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup legg fram Noregs nye humanitære strategi «Handlekraft og heilskapleg innsats». Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Tyholmen Clarion Hotel, Arendal.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 14.35: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Foreningen Norden sitt arrangement om forholdet mellom Noreg og Tyskland. Stad: Symposium restaurant, Kirkegaten 1, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 16.00: Utanriksministeren held opningsinnlegget på jubileumsfeiring for Verdserklæringa for menneskerettane. Stad: Arendal kino

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 17.00: Utanriksministeren held opningsinnlegg på Universitetet i Agder sitt arrangement om forholdet mellom Noreg og India. Stad: Universitetet i Agder sitt telt

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Tysdag 14. august
Kl. 09.30: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Erik Solheim, leiaren for FNs miljøprogram UNEP. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 15. august
Utanriksministeren besøker Island. Separat presseinformasjon følgjer. Stad: Reykjavik, Island

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Siri Svendsen, 976 87 801 (med på reisa)

Torsdag 16. august
Utanriksministeren besøker Island. Separat presseinformasjon følgjer. Stad: Reykjavik, Island

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Siri Svendsen, 976 87 801 (med på reisa)

Fredag 17. august
Kl. 09.00: Utanriksministeren deltek på lanseringa av humanitært innovasjonsprogram. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Mesh, Tordenskioldsgate 3, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02


Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 13. august
Kl. 10.30: Utviklingsministeren held innlegg på Norad og Røde Kors sitt seminar om konflikt, kriser og kollaps. Stad: Langbyggen 15, Arendal.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 13.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Nikolai Astrup legg fram Noregs nye humanitære strategi «Handlekraft og heilskapleg innsats». Stad: Tyholmen Clarion Hotel, Arendal. Separat presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 15.00: Utviklingsministeren legg fram strategien for digitalisering i utviklingssamarbeidet. For meir informasjon sjå her. Stad: Telenors arena, Nygaten 4, Arendal.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 17.00: Utviklingsministeren deltek på eit seminar om korleis næringslivet kan bidra til digitalisering i utviklingssamrabeidet. Stad: Castelle restaurant, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Tysdag 14. august
Kl. 08.30: Utviklingsministeren deltek på paneldiskusjonen «Kan fornybar energi redde verda» Stad: DN-teltet ved Trefoldighetskirken, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 09.00: Utviklingsministeren deltek på Plan og Atlas-alliansen sitt seminar om inkludering i utdanningssamarbeidet med utviklingsland. Stad: Nr 9 Cafe og platebar, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 11.00: Utviklingsministeren deltek på «Den store utviklingsdebatten». Stad: Arendal kino

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 13.00: Utviklingsministeren deltek på ein paneldiskusjon om korleis teknologi kan endre verda. Stad: Langbryggen 15, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 14.30: Utviklingsministeren deltek på Nupi sitt seminar «Noreg i ei verd av mistillit». Stad: Clarion Tyholmen Hotel, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 16.00: Utviklingsministeren deltek på Eat og Caritas sitt seminar «Norsk bistand i møte med klimautfordringane og aukande sult». Stad: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Onsdag 15. august
Kl. 07.50: Utviklingsministeren deltek på Equinor sitt arrangement om Noreg sitt bidrag innan utvikling og energi. Stad: Clarion Tyholmen Hotel, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 09.00: Utviklingsministeren held hovudinnlegg på eit seminar og Noreg sin innsats for å bekjempe marin forsøpling. Stad: Arendal kino

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 11.00: Utviklingsministeren deltek på Katapult sitt arrangement om korleis entreprenørskap og ny teknologi kan bidra til å løyse utfordringar med marin forsøpling. Stad: Statsråd Lehmkul, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 12.30: Utviklingsministeren deltek på Noregs Rederiforbund, WWF og Sjømat Norge sitt arrangement om berekraft i den blå økonomien. Stad: Statsråd Lehmkul, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 14.00: Utviklingsministeren deltek på Partnership for Change sitt møte om endringsvilje i utviklingsbransjen. Stad: Tyholmen Clarion Hotel, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Kl. 15.30: Utviklingsministeren deltek på Universitetet i Oslo sitt seminar om bistand i endring. Stad: MS Sunnhordaland, Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, 917 22 022

Torsdag 16. og fredag 17. august
Utviklingsministeren vitjar Fredskorpset i Førde. Separat presseinformasjon følgjer. Stad: Førde.

Pressekontakt: Underdirektør Kristin Enstad, 482 68 835


Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 13. august
Kl. 10.00: Statssekretær Halvosen møter ein delegasjon frå den amerikanske kongressen. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 15. august
Kl. 14.00: Statssekretær Halvorsen deltek i ein paneldebatt om Nordområda. Stad: Teltscenen, Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Halvorsen deltek i ein debatt om utviklinga i Europa. Stad: Arendal kulturhus

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02


Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 13. august
Kl. 17.00: Statssekretær Hagen deltek på Norsk Folkehjelp sitt arrangement om ei landminefri verd i 2025. Stad: Teaterplassen 3, Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 16. august
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen deltek i ein debatt om kulturkriminalitet. Stad: MS Sunnhordaland, Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Hagen deltek i Norsk Folkehjelp sin debatt om korleis sivilsamfunnet sitt handlingsrom minskar. Stad: Tyholmen Clarion Hotel, Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 17. august
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen og statssekretær Frølich Holte møter Caritas. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02


Statssekretær Jens Frølich Holte

Onsdag 15. august
Kl. 12.00: Statssekretær Frølich Holte deltek på UNDP og IOM sitt arrangement om forholdet mellom migrasjon og utvikling. Stad: Arendal bibliotek

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 16. august
Kl. 12.30: Statssekretær Frølich Holte deltek på UNDP og Prio sitt arrangement om utviklingspolitikk og berekraftsmåla. Stad: Arendal kino

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 17. august
Kl. 10.00 Statssekretær Hagen og statssekretær Frølich Holte møter Caritas. Stad: Utanriksdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen