Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 42

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2018.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Søndag 14. - torsdag 18. oktober
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på statsbesøk til Kina. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Dunhuang, Beijing og Shanghai

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Utviklingsminister Nikolai Astrup 

Tysdag 16. oktober
Kl. 09.00: Utviklingsminister Astrup deltek på #Nullsult-konferansen i regi av Caritas og Eat i samband med Verdas matvaredag. Stad: NHO, Middelthundsgt. 27, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utviklingsminister Astrup innleiar på Digitalt forum i samband med Oslo Innovation Week 2018. Stad: Folk, Torggata 16, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. oktober
Kl. 14.30: Utviklingsminister Astrup held innleiing om bærekraftsmåla på Handelshøgskulen BI. Stad: Nydalen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. oktober
Kl. 11.00: Utviklingsminister Astrup møter SN Power. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen 

Torsdag 18. oktober
Kl. 12.00: Statssekretær Halvorsen held opningsinnlegg  på Forsvarets Forskingsinstitutt (FFI) sin internasjonale anti-terrorkonferanse. Stad: Scandic Hotell Solli, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 15. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Hagen held opningsinnlegget ved lanseringa av Global Compact Nettverk Norge. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.15: Statssekretær Hagen møter Det europeiske Wergelandsenteret. Stad: Det europeiske Wergelandsenteret, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 16. oktober
Kl . 10.30: Statssekretær Hagen møter Kontaktpunktet for ansvarleg næringsliv. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Hagen deltek på ein arbeidslunsj med tankesmia Institute for Security Studies (ISS) frå Sør-Afrika. Stad: Pascal, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 17. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Hagen held opningsinnlegget på konferansen "Leve lokalt, konkurrere globalt" arrangert av Greåker vidaregåande skule. Stad: Litteraturhuset, Fredrikstad

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Hagen deltek under markeringa av FNs verdserklæring om menneskerettar. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 18. oktober
Kl. 13.00: Statssekretær Hagen held innlegg og deltek i paneldebatten på eit seminar retta mot leiarar i privat og offentleg sektor om kvifor menneskerettar og sosiale verknader er vesentleg for verksemdene. Stad: Colosseum kino, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 19. oktober
Kl. 10.10: Statssekretær Hagen held eit innlegg på dansefestivalen Oktoberdans i Bergen. Stad:

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte 

Måndag 15. oktober
Kl. 18.00: Statssekretær Frølich Holte deltek på middag med den sørafrikanske tankesmia ISS (Institute for Security Studies). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02