Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 26

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2020.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 23. juni 
Kl. 19.00: Utanriksminister Eriksen Søreide er til stades på avskjedsmottakinga for forsvarssjefen. Stad: Akershus festning

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 24. juni
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har videomøte med Oleg Tulea, utanriksministeren til Moldova.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit nordisk utanriksministermøte (N5).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i eit panel under «Berlin Climate and Security Conference». Tema er FNs tryggingsråd og klima, fred og tryggleik.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 25. juni
Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held innleiing på eit digitalt seminar om nordområda skipa til av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.15: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit møte saman med Nærings- og fiskeridepartementet. Føremålet med møtet er å få innspel til ein handlingsplan om eksport.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 26. juni
Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Sissel Rogne, direktør for Havforskingsinstituttet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit videomøte i alliansen for multilateralisme med mellom anna Frankrike og Tyskland.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Tysdag 23. juni
Utviklingsminister Ulstein besøkjer Yara. Stad: Herøya industripark, Porsgrunn

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utviklingsminister Ulstein har eit videomøte med presidenten for Det internasjonale fond for landbruksutvikling (Ifad), Gilbert Houngbo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 24. juni
Kl. 09.00: Utviklingsminister Ulstein har telefonmøte med Afroz Shah. Tema er covid-19.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 12.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på generalforsamlinga i Norfund.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 25. juni
Kl. 11.00: Utviklingsminister Ulstein møter Forskingsrådet. Tema er covid-19.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på «Norge i verden - utviklingspolitisk sofasamtale» skipa til av Changemaker sin sommarleir.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02