Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 42

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2020.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 12. oktober
Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Kuwait.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 13. oktober
Kl. 11.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har videomøte med «Norway India Joint Commission».

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 14. oktober
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held eit virtuelt foredrag for «Diplomatic Academy» i Hanoi.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. oktober
Kl. 07.20: Utanriksminister Eriksen Søreide har møte med utanriksministeren i Sveits, Ignazio Cassis. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på den digitale ministerkonferansen til FNs organisasjon for hjelp til palestinske flyktningar (UNRWA).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. oktober
Kl. 08.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har digitalt møte med Norges rederiforbund og enkelte utestasjonar. Tema er mannskapsbytte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Utanriksminister Eriksen Søreide opnar utstillinga «Germany in Europe and 300: Years of Reunification». Stad: Nobels fredssenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 12. oktober
Kl. 10.30: Utviklingsminister Ulstein og Norad har videomøte med referansegruppe for arbeidet mot moderne slaveri.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Tysdag 13. oktober
Kl. 09.10: Utviklingsminister Ulstein tek i mot Arina Amir (15) som skal vere i Utanriksdepartementet for ein dag i samband med initiativet «Girls Takeover». Girls Takeover er eit årleg prosjekt skipa til av Plan International. Leiarar i bedrifter, organisasjonar eller staten gir frå seg sjefsstolen til ei tenåringsjente i samband med FNs jentedag 11. oktober. Målet er å sette fokus på berekraftsmål 5 om likestilling og jenters rettar.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 14. oktober
Kl. 11.30: Utviklingsminister Ulstein møter lokale politikarar og næringslivsaktørar. Tema er koblinga mellom grønn uvikling, norsk næringsliv og norsk bistand. Stad: Kristiansand

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 12.00: Utviklingsminister Ulstein møter Strømmestiftelsen. Stad: Kristiansand

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.00: Utviklingsminister Ulstein har telefonmøte med Sigrid Kaag, minister for handel og utviklingssamarbeid i Nederland.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 15. oktober
Kl. 15.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på eit webinar i regi av Verdsbanken. Tema er kontantoverføringar i lys av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 16. oktober
Kl. 09.00: Utviklingsminister Ulstein deltek i ein paneldebatt på Nullsultkonferansen 2020. Arrangør er Caritas saman med organisasjonane i Grow-initiativet (Kirkens Nødhjelp, Norges vel, Utviklingsfondet og Care). Tema er FNs berekraftsmål nr. 2 om utrydding av svolt i verda i lys av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Kl. 15.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på eit videomøte i utviklingskomiteen under Verdsbankens årsmøte. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Marianne Hagen 

Tysdag 13. oktober
Kl. 17.00: Statssekretær Hagen deltek på arrangementet «Gullstandarden og motkreftene» for å markere at Beijing-plattforma om likestilling er 25 år. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. oktober
Kl. 08.00: Statssekretær Hagen deltek på eit digitalt møte med Norges rederiforbund og enkelte utestasjonar. Tema er mannskapsbytte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Aksel Jakobsen

Tysdag 13. oktober
Kl. 10.30: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt på Rettferdskonferansen til Misjonsalliansen. Tema er moderne slaveri.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 11.30: Statssekretær Jakobsen deltek i radiosendinga til den malawiske radiokanalen Timweni. Tema er situasjonen for jenter og barneekteskap i Malawi i lys av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.00: Statssekretær Jakobsen møter norsk næringsliv i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Tema er jobbskaping i utviklingsland. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Onsdag 14. oktober
Kl. 10.30: Statssekretær Jakobsen deltek på møtet «Grøn teknologi møter norsk bistand» i regi av Strømmestiftelsen. Arrangementet strømmes 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83