Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 48

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 48, 2020.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 23. november
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i ein paneldebatt om kvinner si rolle for fred på eit digitalt sidearrangement under gjevarlandskonferansen for Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Israel.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit digitalt ministermøte i Ottawagruppa om reform av WTO. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 24. november
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held Noreg sitt hovudinnlegg på gjevarlandskonferansen for Afghanistan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 26. november
Kl. 08.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Japan.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Oman.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.45: Utanriksminister Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 27. november
Kl. 11.00: Utanriksminister Eriksen Søreide lanserer saman med statsminister Erna Solberg regjeringas nye nordområdemelding. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Alta 

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 97 67 12 50

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 

Måndag 23. november
Kl. 10.30: Utviklingsminister Ulstein deltek på Rorgs digitale lansering av resultatrapporten for Norads informasjonsstøtteordning (2017-2019).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 11.30: Utviklingsminister Ulstein har eit digitalt møte med rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, prof. Peter Maassen og politisk rådgjevar Marianne Knarud. Tema er afrikanske institusjonar.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 17.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på ein pressebrief saman med Sør-Afrikas helseminister om Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) og mobilisering av økonomisk støtte til kampen mot covid-19-pandemien.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Tysdag 24. november
Kl. 09.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på eit seminar i regi av Sex og politikk/ IPPF Norway om konsekvensar av covid-19-pandemien for seksuell og reproduktiv helse og rettar (SRHR).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.30: Utviklingsminister Ulstein deltek på Noregs årlege, bilaterale konsultasjon med FN sitt utviklingsprogram (UNDP).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 25. november
Kl. 12.30: Utviklingsminister Ulstein inviterer til digital pressekonferanse om den nye resultatportalen for norsk bistand;  «Bistandsresultater – statistikk og resultater av norsk bistand».

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Torsdag 26. november
Kl. 12.30: Utviklingsminister Ulstein deltek i podcasten Framtidas næringsliv i regi av UN Global Compact Norge.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Aksel Jakobsen 

Tysdag 24. november
Kl. 13.00: Statssekretær  Jakobsen deltek på IEA-African Unions (AU) virtuelle ministermøte med ein rundeborddiskusjon om Afrika.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83