Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 18

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 18, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 3. mai
Kl. 09.00: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit nordisk utanriksministermøte (N5). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 4. mai
Kl. 15.30: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) i bilaterale konsultasjonar med Jamaica - mellom anna med den jamaicanske utanriksministeren Kamina Johnson Smith.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 5. mai
Kl. 10.15: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på dei årlege bilaterale konsultasjonane med FN sin høgkommissær for flyktningar, UNCHR.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. mai
Kl. 15.30: Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på det digitale høgnivåarrangementet «Climate security: Looking back, heading forward», skipa til av Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Sjå meir på arrangørane si heimeside.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 

Tysdag 4. mai
Kl. 08.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med 8. klasse på Ingeberg skule i Hamar. Tema er utviklingspolitikk, klima, miljø og moderne slaveri.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 5. mai
Kl. 10.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held ei videohelsing til Verdas Beste Nyheiter om tydinga av positive nyhende.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Torsdag 6. mai
Kl. 10.15: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Uro, ungdomsgruppa til Plan International Norge, om digital vald. Møtet vart utsett frå 23. april.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 11.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Nettverk for religion og utvikling.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 7. mai
Kl. 12.30: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med Bent Rønsen i Glad Farm om DR Kongo.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.00: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har eit digitalt møte med direktør for operasjonelle program i Verdsbanken, Axel van Trotsenburg. Møtet vart utsett frå 13. april.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 3. mai
Kl. 12.00: Statssekretær Audun Halvorsen deltek i ein lunsj i den svenske ambassaden. Stad: Inkognitogata 27, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 6. mai
Kl. 12.00: Statssekretær Audun Halvorsen deltek i ein lunsj i den finske ambassaden. Stad: Thomas Heftyes gate 3, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Fredag 7. mai
Kl. 12.00: Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på eit webinar om norsk politikk for Latin-Amerika.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02