Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Utviklingsministeren deltar på Verdensbankens vårmøte i Washington 18. – 20. april

- Verdensbankgruppens vårmøte er en sentral møteplass for diskusjoner om utvikling og økonomi. Sentralt på årets møte blir forhandlingene om kapitaløkning til International Bank for Reconstruction and Development og International Finance Corporation, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Utviklingsministeren og statssekretær Jens Frølich Holte deltar på Verdensbankens vårmøte i Washington 18. – 20. april. Menneskelig kapital og motstandsdyktighet, viktigheten av innovasjon og partnerskap med privat sektor er de overordnede temaene for vårmøtet. Les mer om møtet på Verdensbankens hjemmeside.

Utviklingsministeren vil blant annet holde innlegg på et møte om hav, marin forsøpling og blå økonomi. Han vil delta på et møte om utviklingen i Somalia og på styringsmøte i fondet for utdanning i kriseområder. Astrup deltar også på en lunsj hvor bærekraftsmålene og likestilling er tema. I tillegg vil han ha møter hvor helse og utdanning, økonomisk vekst, sysselsetting og sosial beskyttelse er tema. Utviklingsministeren skal ha en rekke bilaterale møter, blant annet med Verdensbankens nestleder Kristalina Georgieva og presidenten for Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur Jin Liqun. Statssekretær Holte vil blant annet delta på et møte om karbonprising og et møte om energi-investeringer i de minst utviklede landene.

- Verdensbankens arbeid for økte investeringer i utviklingsland er avgjørende for at bærekraftsmål nummer 1 – å utrydde fattigdom – skal nås. Norge er en solid giver til Verdensbanken; i 2017 bidro vi med totalt 3,14 milliarder kroner til bankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling. Og vi støtter at bankens kapitalbase bør styrkes ytterligere, sier utviklingsminister Astrup.

Verdensbanken bidrar årlig med om lag 60 milliarder dollar til rimelige, langsiktige lån til utviklingsland og framvoksende økonomier. Verdensbanken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene. Banken har 189 medlemsland som deler på 25 styreplasser. Norge deler styreplass med de nordiske og baltiske landene. Den felles styrerepresentanten er for tiden dansk. Finland skal representere valggruppen i utviklingskomiteen på årets vårmøte. Les mer om Verdensbankens arbeid her.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg + 47 922 19 769 (med på reisen).

Til toppen