Presseinformasjon

Brende til Aseans utenriksministermøte i Laos

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Partnerskapet med Asean er svært positivt for Norge. Det gir oss adgang til viktige politiske møteplasser, og norske myndigheter og bedrifter får bedre tilgang til møtepartnere på myndighets- og organisasjonsnivå. Dette bedrer norske bedrifters muligheter i sørøstasiatiske markeder, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende deltar på Aseans (Association of South East Asian Nations) årlige utenriksministermøte i Vientiane, Laos 24.-26. juli. Norge er invitert av Asean-formannskapet Laos til å delta sammen med Aseans sentrale dialogpartnere.

Asean-landene har stor økonomisk betydning for Norge. I 2015 var Asean-landene samlet sett Norges fjerde største handelspartner og det tredje viktigste eksportmarkedet. Det var derfor et strategisk gjennombrudd da Norge i august samme år ble innvilget et formelt sektordialogpartnerskap med Asean.

- Gjennom vår dialog og vårt partnerskap med Asean ønsker vi å samarbeide om å styrke regional stabilitet, fredelig og bærekraftig utvikling, regional økonomisk integrasjon og gode, forutsigbare rammevilkår for norsk næringsliv. Regionale og globale utfordringer og respekt for internasjonal rettsorden og menneskerettigheter vil også stå på agendaen, sier Brende.

Utenriksminister Brende møter blant annet Aseans generalsekretær, utenriksministrene fra Laos og Filippinene, og andre sentrale aktører fra Sørøst-Asia og Aseans partnerland og –organisasjoner som også deltar på møtet.

Under besøket vil også 25-årsjubiléet for diplomatiske forbindelser mellom Norge og Laos bli markert. På programmet står også den innsatsen som gjøres i Laos av blant annet Norsk Folkehjelp for å fjerne klasevåpenammunisjon. Laos er et av de landene som er hardest rammet av klaseammunisjon. Samarbeidet om klasevåpen har vært det viktigste samarbeidsområdet mellom Norge og Laos de siste årene. Gjennom en rammeavtale med Norsk Folkehjelp støtter Norge et ryddeprogram for klaseammunisjon i fem provinser i Laos (2015-2017).

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835 (med på reisen)