Presseinformasjon

Statssekretær Tronstad til Litauen og Latvia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

7. - 8. desember besøker statssekretær Elsbeth Tronstad Vilnius og Riga for bilaterale samtaler.

Statssekretær Tronstad reiser til Litauen og Latvia for å styrke de bilaterale forholdene og treffe sentrale norske næringslivsrepresentanter. Tema for de bilaterale møtene vil blant annet være hovedlinjene i norsk europapoltikk, migrasjon, østlig partnerskap, næringslivssamarbeid, EØS-midlene og EUs nye globale strategi FUSP (Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk).

Mandag 7. desember er statssekretær Tronstad i Vilnius der hun blant annet møter viseministre i litauisk UD: Andrinus Krivas og Raimundas Karobils. Tronstad skal også møte viseminister i det litauiske finansdepartementet med ansvar for EØS-midlene.

Tirsdag 8. desember er Tronstad i Riga der hun vil møte statssekretær i latvisk UD, statssekretær i det latviske finansdepartementet og leder for Europakomiteen i det latviske parlamentet Cigane. I Riga vil statssekretær Tronstad også besøke et prosjekt som er støttet av EØS-midlene «Green Incubator».

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld, telefon: 404 08 314