Presseinformasjon

EØS- og EU-minister Vik Aspaker til Warszawa

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker besøker Warszawa 19. og 20. oktober. Hun skal møte den polske visestatsministeren Mateusz Morawiecki, besøke hovedkvarteret til EU-byrået Frontex, samt møte representanter for norsk næringsliv og polsk sivilsamfunn.

I samtalen med Morawiecki, som også er minister for økonomisk utvikling og finans, er EØS-midler til Polen i perioden 2014-21 et hovedtema. Samarbeidet innenfor næringsliv, klima/energi, forskning og innovasjon står også på dagsorden. Polen er den desidert største mottakeren av EØS-midler, og Norge og Polen er for tiden i forhandlinger om bruk av 809 millioner euro i perioden fram til 2021.

EØS- og EU-ministeren skal også besøke EUs yttergrensebyrå Frontex, som har sitt hovedkvarter i Warszawa. Byrået kontrollerer grenser, overvåker migrasjonsstrømmer og bekjemper menneskesmugling i Europa. Norge tar del i Frontex-samarbeidet gjennom EØS-avtalen, og norske polititjenestemenn deltar i Frontex-operasjoner.

Statsråden vil også besøke Batory-stiftelsen, som er operatør for fondet for sivilt samfunn i Polen, samt EØS-prosjekter innenfor kulturarvprogrammet.

Møte med norsk næringsliv i Polen står også på statsrådens program. Polen er i dag det største eksportmarkedet for norsk sjømat, og det viktigste markedet i Europa for norsk forsvarsmateriell. Næringslivssamarbeid står også sentralt i bruken av EØS-midlene i Polen.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801.

Til toppen