Presseinformasjon

Utenriksminister Børge Brende til New York og Washington D.C

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Brende vil delta på en rekke møter i New York og Washington D.C. fra 12. til 16. april.

Besøket innledes i New York 12. april hvor utenriksministeren blant annet vil møte USAs FN-ambassadør Samantha Power. Samme kveld vil Brende delta på åpningen av kunstverket Van Gogh's Ear av den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset utenfor Rockefeller Center. På morgenen 13. april vil Brende møte norsk presse og deretter FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

På ettermiddagen 13. april reiser utenriksministeren til Washington, hvor Verdensbankens vårmøte finner sted. - Dette er en av de viktigste møteplassene for givere og kunnskapsmiljøer innenfor bistand og utvikling. På møtet vil Verdensbankens arbeid i sårbare stater, migrasjon- og flyktningsituasjoner, forholdet mellom kortsiktige humanitære innsatser og langsiktige utviklingstiltak, Syria-krisen, likestilling, klima, utdanning og jobbskaping stå på dagsorden, sier utenriksminister Brende.

Bankens utviklingsfond for de fattigste landene, IDA (International Development Association) fylles på av givere hvert tredje år, og den 18. runden med påfyllingsforhandlinger finner sted i år. I perioden 2014 til 2016 bidrar Norge med 3,1 milliarder kroner til IDA og er fondets 13. største giver. I tillegg støtter Norge en rekke fond og programmer som administreres av Verdensbanken.

Utenriksministeren vil delta på en rekke møter og arrangementer under oppholdet i Washington:

14. april

Seminar om sårbare stater i samarbeid med Atlantic Council. Arrangementet er del av arbeidet med ny stortingsmelding om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken og vil bringe nye dimensjoner inn i arbeidet med stortingsmeldingen. Sted: Ritz Carlton

Møte med Robert Malley (presidentens spesialrådgiver for Isil). Sted: Det hvite hus

Rundebord om tidlig barneutvikling. Utenriksministeren holder innlegg. Andre deltakere er Verdensbankens president Jim Kim, Unicefs leder Anthony Lake og Mosambiks finansminister Adriano Afonso Meleiane. Sted: Verdensbanken

Sammen med fondets leder Åslaug Marie Haga vil utenriksministeren signere en fireårig avtale om støtte på kroner 160 millioner til Global Crop Diversity Trust. Støtten skal finansiere et prosjekt som skal bidra til tilpassing av tropisk landbruk til klimaendringene gjennom å dyrke frem nye, klimatilpassede sorter av dagens viktigste matplanter. Sted: Verdensbanken

15. april

Delta og holde innlegg på et møte hvor utdanning i konfliktområder står på agendaen. Møtet er ledd i planlegging av en global mekanisme og fond for utdanning i krise og konflikt. Lanseringen skal skje på det humanitære toppmøtet i Istanbul 23. mai. Andre deltakere er Unicefs leder Anthony Lake, UNHCRs leder Filippo Grandi, og FNs spesialutsending for utdanning Gordon Brown. Sted: Verdensbanken

Brende vil innlede på et arrangement om arbeid for stabilitet i Syria og Irak. Utenriksministeren vil også signere en samarbeidsavtale mellom Utenriksdepartementet og Georgetowns institutt for kvinner fred og sikkerhet om forskning på kvinner, fred og sikkerhet knyttet til konfliktforebygging og overgangsrettferdighet. Sted: Georgetown University

Delta og holde innlegg på givermøte for utdanningskommisjonen. Formålet med møtet er å mobilisere økt støtte til utdanning. Utdanning er en hovedsatsning i regjeringens utviklingspolitikk og regjeringen arbeider for å få til en dobling av bistanden til utdanning i regjeringsperioden. Utenriksministeren er møteleder sammen med Gordon Brown. Sted: Verdensbanken

Brende vil delta på et høynivåmøte om karbonprising, sammen med blant annet Verdensbankens president, Jim Kim, sannsynligvis også FNs generalsekretær og IMFs leder, Christine Lagarde. Norge har siden 1990-tallet hatt CO2-avgift innen en rekke sektorer og har vært et foregangsland på dette området. Sted: Verdensbanken

Utenriksministeren vil møte Verdensbankens president Jim Kim. Tema for samtalen vil blant annet være økt engasjement fra Verdensbanken for sårbare stater, migrasjon- og flyktningsituasjoner, forholdet mellom kortsiktige humanitære innsatser og langsiktige utviklingstiltak. Banken spiller en viktig rolle i Syrias naboland og i arbeidet med å mobilisere privat sektor og skape sysselsetting, spesielt for de unge i regionen. Andre viktige tema er utdanning, helse og IDA 18. Sted: Verdensbanken

Rundebord om bistand til Midtøsten. Behovene for bistand til Midtøsten er økende – ikke minst i Jordan og Libanon, som har tatt på seg et stort ansvar for syriske flyktninger. Det er utviklet en ny lånemekanisme som skal sikre at Jordan og Libanon får mer ressurser til tiltak som vil komme både den lokale befolkningen og de syriske flyktningene til gode. Mekanismen vil bli en plattform for samarbeide mellom FN, Verdensbanken og en rekke andre regionale utviklingsbanker, med sikte på bedre sammenheng mellom den humanitære og langsiktige innsatsen. Sted: Verdensbanken

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg: +47 922 19 769 (med på reisen)