Presseinformasjon

Utenriksminister Brende leder WTO-møte i Paris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Under besøket i Paris 1. – 2. juni vil utenriksminister Brende lede et uformelt møte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), han vil delta på det årlige ministerrådsmøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og han vil delta på et møte for landene som deltar i forhandlingene om en internasjonal avtale for handel med tjenester (Tisa).

Onsdag 1. juni vil utenriksminister Børge Brende delta på et møte om de pågående forhandlingene om Trade in Services Agreement (Tisa). På møtet vil de reviderte tilbudene som ble lagt frem 6. mai bli diskutert. - Handel med tjenester blir en stadig større andel av verdiskapingen globalt og en Tisa-avtale vil være viktig for Norge, sier utenriksministeren.

Torsdag 2. juni finner det årlige ministerrådsmøtet i OECD sted. OECD har som mål å fremme politikk som forbedrer den økonomiske og sosiale velferden til mennesker i hele verden. Temaet for årets møte er hvordan OECD kan fremme produktivitetsøkning som bidrar til bærekraftig, inkluderende og jobbskapende vekst. Andre temaer for møtet er utviklingsarbeidet i OECD med særlig fokus på hvordan OECD kan bruke sin analytiske kompetanse til å støtte oppnåelsen av FNs bærekraftmål.

I tillegg til de 34 medlemslandene er OECDs såkalte nøkkelpartnere - Kina, India, Brasil, Indonesia og Sør-Afrika - invitert, samt tiltredelseslandene Colombia, Costa Rica og Litauen. Latvia vil signere avtalen om medlemskap i OECD under årets møte og blir fullt medlem når den nasjonale ratifikasjonsprosessen er fullført.

– Vi må skape global vekst som er jobbskapende, bærekraftig og inkluderende. OECDs analyser og politikkanbefalinger bidrar til forståelse for hva som skaper vekst og nye arbeidsplasser, sier Brende.

På ettermiddagen 2. juni vil Brende være møteleder på et uformelt ministermøte om WTO. Temaet for dette møtet er oppfølgingen av ministerkonferansen i Nairobi i desember 2015 og veien videre for de handelspolitiske forhandlingene.

– Handel og investeringer er avgjørende for å få fart på verdensøkonomien. WTOs rolle som det sentrale forum for multilaterale handelsforhandlinger og utvikling av et globalt regelverk må videreføres, sier Brende.

Presse som planlegger å dekke disse møtene må registrere seg før 31. mai på: media.registration@oecd.org.

Mer informasjon om OECD og møtet finnes på organisasjonens nettsider.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, telefon +47 922 19 769