Presseinvitasjon

Informasjon om det planlagde beredskapssenteret på Taraldrud

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen har invitert medlemmar av justiskomiteen og stortingsrepresentantene for Oslo, Akershus og Østfold for å orientere om planar for eit nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

Statsråden ønskjer å synleggjere senterets betydning for effektiv sikring av objekter i regionen, samt snakke om utfordringer knytta til støy.

Programmet vil innehalde bakgrunnsinformasjon, presentasjon av anlegget og justeringar gjort i høringsrunden, objektsikring og brukerperspektiv.

Etter møtet vil statsråden være tilgjengeleg for intervju.

Tid: Tirsdag 8. august ca. kl. 13:30
Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug torg 4 A, Oslo

Pressekort eller annan legitimasjon som syner medietilhørighet må fremvisast.

Ver venleg og møt opp i god tid for å bli slusa inn i lokalet.

 

Til toppen