Informasjon om mers-viruset

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det første tilfellet av mers-viruset (MERS-CoV) i Sør-Korea ble rapportert den 20. mai i år. Siden har antallet infiserte steget og tre mennesker er døde.

Det pågående utbruddet av MERS-CoV i Sør-Korea er lokalisert til helseinstitusjoner hvor den opprinnelige pasienten har oppholdet seg, og i all hovedsak nærkontakter, helsepersonell og pårørende som har vært i kontakt med pasienten som er blitt smittet. For resten av befolkningen er smitterisikoen minimal. Med henblikk på det økende antallet mennesker som er smittet med mers-viruset i Sør-Korea, anbefaler likevel Ambassaden alle nordmenn som bor og oppholder seg i landet til å ta visse forholdsregler.

Det finnes foreløpig ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Som ved alle infeksjoner er derfor god håndhygiene et viktig forebyggende tiltak. Det anbefales å vask hendene ofte med såpe i minst 20 sekunder. Unngå å klø deg i øynene eller berøre munn og nese uten å vaske hendene først.

Folkehelseinstituttet anbefaler generelt ikke bruk av munnbind for friske personer. Begrunnelsen er at tiltaket ikke har vist effekt, og i noen tilfeller kan øke sannsynligheten for å bli smittet. Munnbind kan bli brukt feil, skiftet ut for sjeldent, og ikke minst tar man seg oftere til ansiktet når man har på seg munnbind. Derimot kan slik bruk være aktuelt for personer som er syke, for å beskytte andre, eller når man steller syke i hjemmet.
 
Kontakt lege dersom du kjenner deg syk, har feber eller opplever influensalignende symptomer. De fleste som er blitt smittet av mers-viruset har fått symptomer som feber og hoste med påfølgende alvorlig lungebetennelse.  

Sør-Korea har opprettet en MERS Hotline som besvarer spørsmål og gir råd til hvor man kan henvende seg ved mistanke om smitte. Informasjonssentralen kan nås på telefonnummer: 043-719-7777

Det er ikke gitt råd om reiserestriksjoner til noen av landene der mers-viruset er registrert.

Mer informasjon om MERS-CoV finnes på:

Folkehelseinstituttets hjemmesider: http://www.fhi.no

Verdens helseorganisasjon (WHO): http://www.who.int/csr/disease/coronavirus


Informasjon på koreansk (Korea Center for Disease Control and Prevention):

http://www.cdc.go.kr/CDC/main.jsp

http://travelinfo.cdc.go.kr/travelinfo/jsp_travelinfo/infect_info/news_list.jsp?boid=18