Informasjonsmøte for eksportører av forsvarsmateriell og flerbruksvarer 8. november 2023

Utenriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll inviterer bedrifter som eksporterer varer og teknologi på liste I (forsvarsmateriell) og liste II (flerbruksvarer) til et informasjonsmøte om praktisk informasjon og veiledning knyttet til eksportlisenser.

Tid og sted

Møtet gjennomføres i UDs lokaler, 7. juni-plassen i Oslo onsdag 8. november kl. 10-12 (varighet 2 timer uten pause). Det vil også være mulig å følge programmet via strømming. Bekreftede deltagere vil motta link via e-post.

Målgruppe

Møtet er rettet mot bedrifter som eksporterer varer og teknologi på liste I (forsvarsmateriell) og liste II (flerbruksvarer). Målgruppen er personer som jobber med compliance/etterlevelse eller innsending av søknader til Utenriksdepartementet. Møtet passer til alle erfaringsnivåer innen eksportkontroll. Det blir anledning å stille spørsmål underveis eller i etterkant til alle punkter i programmet.

Program

  • Velkommen
  • Informasjon om ny etat for eksportkontroll og sanksjoner
  • Søknadsprosessen for eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer
  • Kvalitet på søknader – hva krever UD?
  • Rapportering og andre lisensvilkår
  • Avslutning

Påmelding

Påmelding kreves både for fysisk oppmøte og på nett. En bedrift kan stille med inntil 3 deltakere for fysisk oppmøte. Deltakelse via strømming er ikke plassbegrenset. Alle deltakere må registreres.

Mer informasjon om programmet, praktisk informasjon om oppmøte hos UD og deltakelse via strømming følger etter påmeldingsfristen.

Mer informasjon

Har du spørsmål om informasjonsmøtet kan dette rettes til eksportkontroll@mfa.no.