Informasjonsmøte om EØS-midlene og partnerskapsmuligheter

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Den norske EU-delegasjonen og EØS-midlenes sekretariat i Brussel, Financial Mechanism Office (FMO), inviterte nylig det norske miljøet i Brussel til informasjonsmøte for å informere om partnerskapsmuligheter.

En rekke norske aktører i Brussel møtte opp på informasjonsmøte i Norway House for å lære mer om EØS-midlene og partnerskapsmuligheter. Foto: Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

I 2013 vil det være mange utlysninger under EØS-midlene som er relevante for norske partnere. Den norske EU-delegasjonen og EØS-midlenes sekretariat i Brussel, Financial Mechanism Office (FMO), inviterte nylig det norske miljøet i Brussel til informasjonsmøte for å informere om partnerskapsmuligheter.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Regjeringens mål er at EØS-midlene skal vise at Norge er en stabil og pålitelig partner som bidrar til felles europeiske mål innen miljø og klima, forskning og innovasjon, kompetansebygging og styrking av fundamentale europeiske verdier som demokrati, rettsstat og toleranse. EØS-midlene skal også bidra til å styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Torsdag 28. februar var representanter for den norske EU-delegasjonen og EØS-midlenes sekretariat i Brussel, Financial Mechanism Office (FMO), på plass i Norway House for å informere norske aktører om mulighetene som finnes.

Informasjonskafé
Sektoransvarlige ved EØS-midlenes sekretariat bemannet tematiske kafébord innenfor områdene miljø/fornybar energi/klima, grønn innovasjon, kapasitetsbygging og kommunesamarbeid, forskning, utdanningsstipend, helse, sivilt samfunn, vold i nære relasjoner og bilateralt samarbeid. De norske aktørene kunne på denne måten selv velge hvilke områder de ville høre mer om.

Se mer informasjon om EØS-midlene generelt og partnerskapsmuligheter spesielt på EØS-midlenes engelse nettsider: www.eeagrants.org.

  • Les alt om partnerskapsmuligheter her.
  • Les mer om ulike muligheter for norske aktører her.
  • Trinnvis guide til hvordan bli prosjektpartner finnes her.
  • Liste over alle fagetater om er programpartnere inkludert hvilke land og programmer de er involvert i samt kontaktinformasjon finnes her.
  • En liste over pågående utlysninger og lenker til mer informasjon finner dere her.
  • Du kan også få oversikt og søke på temaområder og/eller land.
  • Nederst i hjørnet på forsiden av våre nettsider (www.eeagrants.org) kan dere melde dere på nyhetsbrev og varsel om nye utlysninger.

Informasjon om EØS-midlene på norsk finnes på www.europaportalen.no.

Hør noen av de norske aktørenes erfaringer fra informasjonsmøtet i videoen nedenfor:

Til toppen