Informasjonsmøter om kultursamarbeid

EØS-midlene

Hvor godt kjenner du til mulighetene for europeisk kultursamarbeid gjennom EØS-midlene? Kulturrådet har lagt ut på Norges-turné for å spre informasjon.

Foto: Sylwia Janina Stasiak

Hvor godt kjenner du til mulighetene for europeisk kultursamarbeid gjennom EØS-midlene? Kulturrådet har lagt ut på Norges-turné for å spre informasjon.

Tolv mottakerland av EØS-midler inviterer norske kulturaktører til samarbeid. For å forberede norske kunstnere, kulturarbeidere, kommuner og kulturinstitusjoner på utlysningene som kommer i løpet av våren, har Kulturrådet og Riksantikvaren lagt ut på en informasjonsturné.

De neste månedene vil det bli lyst ut prosjektmidler på kultur- og kulturarvsfeltet i Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia og Ungarn.

– Først og fremst vil vi formidle at dette er en ordning som er åpen og egnet for de aller fleste kultur- og kulturarvsaktører i Norge, sier Brit Holtebekk i Kulturrådet. –Det er store muligheter for prosjekter med ulik størrelse og tema.

Foreløpig reiserute:
4. februar: Tønsberg
6. februar: Kirkenes
28. februar: Tromsø
14. mars: Bergen
11- 12. april: Trondheim        

Informasjonsmøter i Stavanger og Kristiansand er også under planlegging.

Gjennom EØS-midlene er det satt av 188 millioner euro for samarbeidsprosjekter innenfor kulturfeltet.

Les mer om informasjonsmøtene på Kulturrådets nettsider.

Fra prosjektet Super City Bros. Foto: Anita Hillestad
Til toppen