Informasjonsmøter om NGO-fondene

Gjennom EØS-midlene legges det til rette for samarbeid mellom det sivile samfunn i Norge og mottakerlandene. Norske frivillige organisasjoner inviteres til regionale informasjonsmøter om mulighetene for samarbeid.

Det holdes informasjonsmøter i Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim (se flere detaljer nedenfor).

På møtene gis det informasjon om de ulike NGO-programmene i hvert av de 15 mottakerlandene, samt praktisk informasjon om hvordan norske organisasjoner kan delta i samarbeidsprosjekter.

Tromsø
Dato: Onsdag 29. august
Tid: 12.00-14.00
Sted: Tromsø Bibliotek og Byarkiv

Kristiansand
Dato: Fredag 31. august
Tid: 10.30-12.30
Sted: FN-sambandet, Vesterveien 4, Kristiansand

Stavanger
Dato: Mandag 3. september 2012
Tid: 10.30 – 12.30
Sted: Kjelleren i Kulturbanken (tidligere Norges Bank), Stavanger.

Bergen
Dato: Torsdag 6. september
Tid: 10.30-12.30
Sted: Raftohuset, Menneskerettighetenes plass 1, Bergen

Trondheim
Dato: Fredag 7. september
Tid: 10.30-12.30
Sted: FN-Sambandet, Kjøpmannsgt. 5, Trondheim

Det er Den norske Helsingforskomité som arrangerer informasjonsmøtene. Helsingforskomitéen koordinerer på oppdrag fra Utenriksdepartementet arbeidet med å informere det sivile samfunn i Norge om EØS-midlene.

For påmelding og mer informasjon, besøk Helsingforskomiteens nettside.

Til toppen