Infrastruktur viktig for det europeiske energimarkedet

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

– Europa trenger mer infrastruktur og bedre markeder, understreket administrerende direktør Auke Lont i Statnett på et seminar om energipolitikk i Brussel forrige uke.

Statnett mener Europa trenger sterkere strømnett. Administrerende direktør Auke Lont i Statnett deltok på et seminar om energipolitikk i Brussel forrige uke. (Photo credit: Morguefile)

– Europa trenger mer infrastruktur og bedre markeder, understreket administrerende direktør Auke Lont i Statnett på et seminar om energipolitikk i Brussel forrige uke.

– Et stabilt rammeverk er nøkkelen til et velfungerende europeisk energimarked, argumenterte Lont i sitt innlegg på seminaret.

Seminaret ble arrangert 8.februar av tenketanken European Policy Center (EPC). Tema for seminaret var hvordan energipolitikk kan føre til bærekraftig vekst og økt sysselsetting.


Statnett-direktøren viet i sitt innlegg mye oppmerksomhet til elektrisitet, som han mener har en viktig rolle i energimarkedet.

– Fremtiden er usikker, men elektrisk, understreket han.

Behov for sterkere strømnett

Lont argumenterte for at Europa trenger flere og bedre overføringsforbindelser for å etablere et fungerende energimarked. Dette mener han vil bidra til økonomisk vekst og sysselsetting.

Enkelte deltakere på seminaret stilte spørsmål om kapasitetsmarkedenes rolle i energimarkedet. Lont mente at disse markedene kan medføre at færre vil investere i overføringskabler.

–Vi kan gå mot et lappeteppe av regionale markeder, i stedet for å lage et felles europeisk energimarked, advarte Lont.

Urolig finanssektor

Generaldirektør Philip Lowe i Europakommisjonens generaldirektorat for energi trakk blant annet frem utfordringene i finanssektoren i sitt innlegg. Som følge av finanskrisen har det vært vanskelig også for energiområdet å trekke til seg investeringer.

–Før 2007 var energiområdet en favoritt blant finansinstitusjonene, med lav men sikker avkastning. Nå er det betydelig vanskeligere, forklarte han.

Lowe mener at mer felles europeisk infrastruktur vil gi større tillit hos investorer og lette tilgangen til kapital. 

–Vi trenger en finansiell modell som har betydning for alle deltakere, både finansinstitusjoner og andre involverte aktører. Både nasjonale og europeiske institusjoner har en rolle å spille, sa han.

Ifølge Lont vil imidlertid det økonomiske aspektet falle på plass dersom man får i stand stabile rammebetingelser for energimarkedet.

Fornybare energikilder

Andre tema som ble tatt opp på seminaret var fornybar energi og reduksjon av CO2-utslipp. Det var bred enighet om at fornybare energikilder ikke kan forbli subsidierte på lang sikt.

–Dersom energikilder skal være konkurransedyktige i det europeiske energimarkedet kan de ikke subsidieres, understreket Lowe.

Dette støttet også Statnett-direktøren.

–Det kom tydelig frem at det finnes en enighet om at energimarkedet i seg selv må fungere, at fornybar energi etter hvert må kunne stå på egne ben samt at man må nå målet om reduksjon av CO2-utslipp, sa Lont i en kommentar etter seminaret.

Mer informasjon:

Les mer om Norges samarbeid med EU på energifeltet her.

Til toppen