Inga Bostad utnevnt til ny juryleder

Kunnskapsdepartementet har utnevnt Inga Bostad som juryleder for Dronning Sonjas skolepris. Hun tiltrer 1. januar 2016.

Den sittende jurylederen, Edvard Befring, har innehatt vervet siden den første utdelingen i 2006. Ved utgangen av 2015 går Edvard Befring, etter eget ønske, av som juryleder.

Om prisen

På H.M. Dronning Sonjas eget initiativ, ble Dronning Sonjas Skolepris opprettet i 2005 og delt ut første gang i 2006. Dronning Sonjas skolepris tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Med unntak av juryleder, er jurymedlemmene ledere eller representanter fra parter/organisasjoner i sektoren. Skoleprisen administreres av Utdanningsdirektoratet.

Om jurylederen

Inga Bostad (1963), filosof, har vært tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1992. I perioden 2006-2013 satt hun som henholdsvis viserektor og prorektor for universitetet, før hun tiltrådte rollen som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter i 2014. Hun ledet i 2006-2007 det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget som utredet grunnlag for ny formålsparagraf. Hun har et sterkt engasjement for inkludering og likeverd og arbeider med utfordringer knyttet til disse begrepene. Hun har bred erfaring som både styreleder og styremedlem gjennom mange verv, blant annet styremedlem i Roskilde Universitet og leder av UiOs menneskerettighetspris. Fra 2015 er hun styremedlem i Det Europeiske Wergelandsenteret. 

Til toppen