Ingebrigtsen møtte sin britiske kollega

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møtte tirsdag den britiske ministeren med ansvar for fiskeri, George Eustice.

Temaene for det digitale møtet var handel med sjømat, nytt handelsregime for sjømat i forhandlingene om en frihandelsavtale og pågående forhandlinger om fiskeriforvaltning.

– Storbritannia og Norge er to store fiskerinasjoner i Europa, og nå står vi begge utenfor EU. Som følge av dette må vi gå opp stiene for samarbeid mellom Storbritannia og Norge på sjømatområdet på nytt. I møtet påpekte jeg viktigheten av at vi finner løsninger som gagner begge landene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Etter at Storbritannia forlot EU ved årsskiftet har det oppstått nye utfordringer for handelen med sjømat mellom Norge og Storbritannia. De to ministrene ble i tirsdagens møte enige om at det vil være nyttig å opprette en bilateral dialog hvor utfordringer for handelen med sjømat kan drøftes.

Forhandler om ny frihandelsavtale

Norge er for tiden i pågående forhandlinger med Storbritannia om en ny frihandelsavtale. Det framtidige handelsregimet mellom Norge og Storbritannia på sjømatområdet vil bestemmes av den nye frihandelsavtalen.

– Sjømat er en av våre største eksportnæringer, og er viktig i forhandlingene. For meg var det viktig å fremme sjømatnæringens interesser i møtet med Eustice, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Ministrene drøftet også de pågående forhandlingene mellom Storbritannia og Norge om ny en avtale om adgang til å fiske i hverandres soner og bytte av fiskekvoter.

– Storbritannia er en viktig fiskeripartner for Norge. Vi har mye til felles når det gjelder syn på fiskeripolitikk. Storbritannia er en ny, stor aktør og vi har tradisjonelt hatt et nært operasjonelt samarbeid som har vært nyttig for begge parter, sier Ingebrigtsen.

I møtet fremhevet fiskeri- og sjømatministeren at Norge gjerne vil styrke dette samarbeidet gjennom en avtale om kvotebytte og soneadgang.

– Men jeg påpekte også at en slik avtale må være balansert og basert på tradisjonelle nivåer for soneadgang. Jeg er derfor glad for at vi ble enige om å fortsette forhandlingene med sikte på å finne en løsning, sier, Ingebrigtsen.

Fakta om norsk sjømateksport til Storbritannia

  • Storbritannia er det femte største eksportmarkedet for norsk sjømat målt etter verdi og det tredje største markedet målt etter volum.
  • I 2020 ble det eksportert 147 000 tonn sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,16 milliarder kroner.