Ingen blåmandag

Innlegg i Verdens Gang 28. november 2013

Thor-Arne Hesjedal slår utvetydig fast at regjeringen kutter betydelig i arbeidsmarkedstiltakene, skriver arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Han unnlater å nevne at vi øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser i 2014. Totalt får vi 3000 flere tiltaksplasser for dem med nedsatt arbeidsevne, sammenlignet med inneværende år.

Mens tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne har økt noe de siste årene, er antall plasser for ledige gradvis redusert etter finanskrisen. Sammen med arbeidspraksis er imidlertid arbeidsmarkedsopplæring – som skal kvalifisere for nye yrker og oppgaver – det tiltaket som benyttes mest overfor de arbeidsledige. Og det er grunn til å tro at dette også vil være tilfelle i tiden fremover.

Regjeringen forventer en vekst i sysselsettingen på nær 30 000 personer både i 2013 og 2014, og bare små endringer i nivået på arbeidsledigheten. Den store utfordringen nå, er å inkludere de gruppene som blir holdt utenfor arbeidsmarkedet.

Til toppen