Ingen endring i håndteringen av Storskogsakene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På bakgrunn av en praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) av 21. april i år, har Justis- og beredskapsdepartementet i dag orientert UDI om at det ikke vil bli gjort endringer i tidligere gitte instrukser for håndteringen av Storskogsakene.

Dette innebærer at asylsøkere som har hatt flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland, og som har reist inn i Norge via Storskog grensepasseringssted, fortsatt kan nektes realitetsbehandling i Norge. Det skal som tidligere foretas en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak av om utlendingsloven § 73 er til hinder for retur til Russland.

Instruks